Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Праведні й неправедні

Іван Франко

Блаженний муж, котрий все йде туди,

Де раду радять Рідель і Калінка,

Сильвестрові цілує все сліди

І славословить Клима щохвилинна.

Одного сина дав в новіціат,

А другого в обитель змартвихвстанську,

Цурається всіх руських віч і рад,

Лиш про ознаку дбає крилошанську.

І стане він, мов дерево в саді:

Низ річка миє, верх блищить до сонця;

Зростуть його писклята молоді,

Жона ж його прославиться, як Бронця.

Йому Сарницький дружно руку стисне,

Йому Сильвестер скаже: «Отче милий!»,

І благодать Калінки теж не скисне,

І ласка Рідля вкажеться в злій хвили.

Не так-то буде тим рабам невірним,

Що не іщуть протекцій ні старунків,

На вічах плещуть та кричать з Нагірним,

Сміються з грішних «Зеркала» рисунків,

Проти «Сіона» шлють протестів град

І декламують «Сучасний літопис»,

Подають в сумнів Клима целібат,

Про семінар гризький торочать допис.

Мов з вітром пил, немов без масла каша,

Розсиплються, мов матиця, заснуть,

Заблудять, мов та Руська рада наша,

Мов Наумович, до тюрми підуть.

Забрешуться, немов «Новий пролом»,

Зашкаралупляться, мов Дом народний,

Самі о себе вдаряться чолом,

Самі себе з’їдять, мов смок голодний.

Застрашаться, мов «Діло», власних слів,

Закоценіють, мов та Ставропіг’я,

Науку зроблять з своїх власних снів,

Помруть, мов бурса, з вогкості й безхліб’я.

Замре їх пам’ять і защезне слід,

Розслизнеться вся їх крамола хитра;

Для праведних новий заблисне світ –

Парохія, і пелерина, й митра.

Написано д[ня] 14 червня 1884, досі не друковано.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Нове зеркало», 1884, с. 1, під заголовком «Перший псалом» («Сучасна парафраза»), під псевдонімом Не-Давид.

Збереглися два автографи – ранній (ф. 3, № 193, с. 50 – 51, з кінця зошита), без заголовка, та останніх років життя поета (ф. 3, № 232, с. 143). Автографи мають деякі розходження в тексті. Для порівняння наводимо два рядки останньої строфи автографа № 193:

І щезне пам’ять їх, замре їх слід,

Розслизнесь вся їх коромола хитра.

Неістотні розходження є і в інших рядках.

Подається за автографом (ф. 3, № 232).

Блаженний муж, котрий все йде тудиперифраза Псалтиря, 1, 1.

Калінка Валеріан (1826 – 1886) – польський буржуазний історик, відомий реакційними заходами по заснуванню колегіумів для української молоді в Галичині з метою виховання в неї почуття відданості польській шляхті та навернення її до католицької віри. Франко гостро критикував ці його заходи.

Сильвестр – Сембратович Сильвестр (1836 – 1898), професор догматики Львівського університету, з 1885 р. – греко-католицький митрополит, з 1895 р. – кардинал, організатор реакційного видання «Рускій Сіон».

Клим – Сарницький Климент (1832 – 1909), реакційний церковний діяч, протоігумен, професор богослов’я і східних мов Львівського університету.

Бронця – хазяйка і фаворитка василіянського ігумена о. Клима Сарницького. Прим. І. Франка.

Нагірний Василь (1847 – 1921) – галицький діяч, один з організаторів торговельно-економічних товариств. Архітектор.

«Зеркало» – сатирично-гумористичний журнал, виходив у Львові з 1882 по 1893 р., з липня 1883 р. під назвою «Нове зеркало».

«Рускій Сіон» – клерикальний журнал, виходив у Львові у 1871 – 1883 рр.

Матиці – культурно-освітні товариства у південних і західних слов’янських країнах, які у XIX – на початку XX ст. відіграли позитивну роль у розвитку національної культури, зокрема у вивченні історії, фольклору та етнографії.

У 1848 р. у Львові була заснована Галицько-руська матиця, яка займалася видавничою діяльністю. До її складу входила частина галицької інтелігенції, зокрема уніатського духівництва, що підтримувала реакційну політику цісарського уряду.

Головна руська рада – політична організація української буржуазної інтелігенції та верхівки уніатського духівництва Західної України проавстрійського напряму (1848 – 1881).

Народний дім – культурно-освітній осередок, який 1849 р. відкрила у Львові Головна руська рада.

«Діло» – українська газета. Виходила у Львові з 1880 р. до 1939 р.

«Ставропігійське братство» – релігійно-національна організація українських міщан у Галичині, заснована у Львові в кінці 16 ст. Братство мало школи, сприяло книгодрукуванню та розвиткові культури. Воно вело боротьбу проти національно-релігійного гніту з боку польської шляхти та уніатів. Братство також виступало проти необмеженої влади церковних феодалів – православних єпископів. У 1708 р. клерикали схилили братство до унії з римо-католицькою церквою. За часів І. Франка «Ставропігійське братство», очолюване москвофілами, мало реакційний характер.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 2, с. 381 – 382.