Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Колись в сонетах Данте і Петрарка…»

Іван Франко

Колись в сонетах Данте і Петрарка,

Шекспір і Спенсер красоту співали,

В форму майстерну, мов різьблена чарка,

Свою любов, мов шум-вино, вливали.

Ту чарку німці в меч перекували,

Коли знялась патріотична сварка;

«Панцирний» їх сонет, як капрал, гарка,

Лиш краску крові любить і блиск стали.

Нам, хліборобам, що з мечем почати?

Прийдесь нову зробити перекову:

Патріотичний меч перекувати

На плуг – обліг будущини орати,

На серп, щоб жито жать, життя основу,

На вили – чистить стайню Авгійову.

24 сент[ября] 1889


Примітки

Вперше надруковано у кн.: «З вершин і низин», 1893. Зберігся автограф (№ 230, с. 4 форзацу), датований 14. IX. Дата першодруку («24 сент[ября] 1889») не точна.

Данте Аліг’єрі (1265 – 1321), славний італійський поет. Серед його творчого доробку є й сонети.

Петрарка Франческо (1304 – 1374), славний італійський поет, класик жанру сонета.

Шекспір Вільям (1564 – 1616), славний англійський драматург; написав також багато сонетів.

Спенсер Едмунд (1552 – 1599), англійський поет, автор сонетів.

«Панцирний» їх сонет – мова тут про звісні в німецькій літературі «Geharnischte Sonette» (1814) Фр. Рюккерта.

Рюккерт Фрідріх (1788–1866) – німецький поет і учений-орієнталіст, професор Берлінського університету.

стайня АвгійоваАвгій – цар з давньогрецького міфу. Мав стайні такі великі, і гною в них нагромадилось так багато, що вичистити їх було під силу тільки Геркулесу (це був його 6-й подвиг).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 1, с. 150.