Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

4.02.1887 р. До П. Г. Житецького

Львів Львів, д[ня] 4 н[ового] с[тилю] лютого 1887. Ул. Голембя, ч[исло] 9

Високоповажний пане добродію!

Посилаю Вам жаданий Вами статут братський. «Ономастикона» Лодія є у Львові тільки один екземпляр в бібліотеці Петрушевича, та від нього, як знаєте, нічого позичити не можна. Обіцяв він дати його Коцовському до переписання і для віддрукування в «Зорі», та коли то ще буде, я не знаю. А щодо «Петрології», то я зовсім не знаю, про яке се діло Ви думаєте, бо ні про що подібне я не чував. Будьте ласкаві, напишіть докладніше, що се за штука.

З XVIII стол[iття] є тут в бібліотеці Оссолінських доволі багато віршів руських церковно-морального змісту (я переписав два), писаних язиком коли не зовсім народним, то дуже близьким до народного. Якби пошукав в рукописах, то думаю, що повинаходив би багато дечого й суспільно-політичного. Коли б Вам такі речі були потрібні, то я міг би помалу вишукувати і переписувати їх для Вас.

Долучаю для Гн[ата] Павл[овича] каталог наших шкільних книжок.

Прийміть, шановний добродію, мій низесенький поклін і запевнення, що Вас глибоко поважаю.

Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Советская Украина», 1955, № 7, с. 151.

Подається за автографом (відділ рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР, ф. III, № 71182).

Лодій Петро Дмитрович (1764 – 1829) – російський та український філософ-просвітитель, автор підручників логіки та теорії права, панегіриків.

…щодо «Петрології», т о я зовсім не знаю, про яке се діло Ви думаєте, бо ні про що подібне я не чував. – У листі від 19 лютого 1887 р. П. Житецький так відповів на це:

«Про «Петрології» я чув від Вас у себе в хаті. Тільки ж як се було пізно увечері, та ще й після вечері, то, мабуть, не дочув добре, та й перекрутив назвище. Мені здавалось, що се якесь писання із того ж періоду, як і «Ономастикон» Лодія» (ІЛ, ф. 3, № 1615, с. 659).

Долучаю для Гн[ата] Павл[овича] каталог наших шкільних книжок. – У листі до І. Франка від 17 січня 1887 р. Г. П. Житецький просив написати йому, які підручники з фізики, математики, географії та природничих наук використовуються у Галичині в українських гімназіях та вказати їхню ціну (ІЛ, ф. 3, № 1708, с. 597).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 103.