Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

26.11.1887 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, ул. Ул. Зиблікевича, ч[исло] 10.
26/XI 1887

Шановний добродію!

Верна дістав і зараз же сьогодні зачинаю перекладувати програму. Переклавши, я пошлю Вам і книжку, і переклад і буду просив Вас переглянути сей послідній, щоб при множества назв, імен і натяків не попався який блуд. Дещо в тій програмі треба буде викинути, приміри, наведені автором, заступити ближчими до розуміння нашої публіки, і тут-то я сам не осмілюся поступати без Вашої ради.

Я вповні згоджуюся на те, щоб крім статей про Пентатевх, дати також статтю про Євангелія, і зладжу її переклад. В передньому слові Ви будьте ласкаві, крім інших уваг, які вважаєте потрібними, додати особливо про стан студій над історією релігій не тільки в ученій літературі спеціальній, але також в школах (у мене є під рукою два невеличкі нім[ецькі] підручники Ціттеля, в котрих виложені головні факти критики біблійної для німецьких шкіл людових і середніх), а также подати ближчі звістки про Верна, його агітацію в тім же напрямі і його «Revue d’hist[oire] de rel[igions]» (я виписав її річник 1887, та поки що ще не дістав). Так само згоджуюсь на те, щоб після Верна дати «Козаків» і закінчити ними першу серію випусків «Наукової бібліотеки».

Чого хотіли молоді консерватори, сього вони й самі, мабуть, не знають. Головно хотілось їм, щоби «Братство» пішло назад під крила «Руської бесіди» і покинуло опозицію. О принципах ніяких не було мови. Нападали на одного з виділових, що держав відчит про Лассаля (по Брандесу), а впрочім, чіпалися самих дрібних дрібниць.

Корсіканець писав недавно, тижнів, мабуть, 3 назад. Та, як говорила знакома Вам з позаторічної переписки дамочка, що тут була на вандрівці, а тепер поїхала в Італію лічитись і буде також у Вас, він узятий до війська і мусить як-небудь викручуватись, і для того досі не міг виїхати.

«Труди» Академії наук є в Оссолінеум, і я постараюсь їх роздобути, то й Вам перешлю. П[авли]к вже в Кракові (Ulica dolnych młynów, № 47). Лист Ваш зараз того ж дня я вислав йому. «Читалень» уже зложено арк[ушів] 9, надіюсь, що десь через тиждень вони будуть готові. Я досі заплатив ок[оло] 60 гульд[енів], а цілість буде коштувати зо 180, значиться, з друком дальшої книжечки прийдеться почекати, доки хоч більша половина кошту не буде сплачена.

Роман, на котрий я числю, що принесе мені трохи грошей і позволить вибитись з довгів, вже готов і швидко буде переписаний начисто. Штука вийшла доволі обширна (арк., може, з 12 або й більше) і, смію думати, інтересна (сцени з львівського життя газетярського, розправа судова, сцени з тюрми, сцени з життя уличних дітей, з бомбардування Львова в р. 1848 і т. д.). Хоча б надія на премію показалася й ілюзією, то все-таки я маю вже майже запевнену можність надрукувати роман рівночасно в однім варшавськім тижневику і в «Kurjer’i Lwowskim», що в усякім разі повинно принести кількасот рублів доходу.

В такім разі прийдеться усе повернути на «Наукову бібліотеку», а в разі одержання премії я думав би надрукувати дещо з своїх белетристичних робіт, приміром, хоч переклад Лессінгового «Натана Мудрого» з статтею про нього Штрауса, що лежить у мене готовий оце вже два роки, або томик переводів поезії політичної і соціальної Гейне (з «Німеччиною»), що також готовий від довгих літ. Ну, та се все як бог дасть.

Поздоровляємо Вас і кланяємось обоє з жінкою

Ів. Фр.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 246 – 247.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1384).

Верна дістав і зараз же сьогодні зачинаю перекладувати програму. – М. Драгоманов надіслав І. Франкові працю М. Верна, в якій надрукована його програма курсу історії релігії.

Ціттель Еміль (1802 – 1871) – німецький теолог.

Лассаль Фердінанд (1825 – 1864) – німецький дрібно буржуазний соціаліст.

«Труды» Академії наук… – Йдеться про «Труды императорской Академии наук» (Спб., 1885), в яких було надруковано як «Отчет о двадцать девятом присуждении наград графа Уварова» працю М. П. Дашкевича «Отзыв о сочинении г. Петрова «Очерки истории украинской литературы XIX столетия» (окремою відбиткою видано 1888 р.).

Лист Ваш… я вислав йому. – У листі від 21 жовтня 1887 р. М. Драгоманов писав: «Передайте, бу[дь] л[аска], мій лист Павлику. Боюсь, що його вже нема ві Львові» (Матеріали, с. 243).

Роман, на котрий я числю… вже готов… – Йдеться про повість «Lelum і Polelum».

…я думав би надрукувати… переклад Лессінгового «Натана Мудрого»… або томик переводів поезії політичної і соц[іальної] Гейне… – Надруковано значно пізніше лише уривок з драми Г.-Е. Лессінга «Натан Мудрий» («Притча про три перстені», «Літературно-науковий вісник», далі – ЛНВ, 1906, т. 33, кн. 3) та збірку «Вибір поезій Генріха Гейне». Львів, 1892.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 130 – 132.