Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

4.08.1894 р. До Уляни Кравченко

Львів Львів, 4/8 94

Шановна пані!

Лист Ваш і кореспонденцію Вашого мужа дістав. Кореспонденцію передав Реваковичеві, бо се його спеціальний реферат, не знаю, що він з нею зробив.

Щодо Ваших віршів, я тільки сьогодні найшов хвильку вільного часу, щоб прилагодити їх до друку, і в тих днях передам їх Беднарському для пересилки Лукичеві. Вірші гарні, хоч трохи занадто етеричні, метафізичні та абстракційні, як уся Ваша поезія. Може, воно тепер і модно так.

Я з жінкою і з дітьми виїжджаю завтра на село, вони на пару неділь, а я тільки на день-два. Сли у Вас будуть тепер деякі нові вірші, то пришліть: я тепер буду мати трохи більше вільного часу, то буду міг приладити чи для «Ж[итя] і сл[ова]» чи для «Зорі». Чи для «Ж. і сл.» Ви не переклали б дещо із Ленау? Я хотів би на чолі кн[ижки] б подати в’язанку перекладів з різних поетів європейських.

На сім кінчу сих кілька слів і здоровлю щиро Вас і Вашого мужа.

Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., К., 1956, т. 20, с. 519 – 520.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1950).

…Вашого мужа – Чоловік У. Кравченко – учитель Ян Нементовський.

Щодо Ваших віршів… – Очевидно, мова йде про вибірку поезій У. Кравченко, надруковану Василем Лукичем під заголовком «Фрагменти» у журналі «Зоря», 1894, № 17.

Чи для «Житя і слова» Ви не переклали б дещо із Ленау? – Переклади У. Кравченко поезій австрійського поета Ніколауса Ленау (1802 – 1850) опубліковані в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 6, с. 338 – 339.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 505 – 506.