Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

18.09.1894 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, 18/9 94

Вельмишановний добродію!

Сьогодні дістав Вашу картку і зараз же відписую. «Ж[итє] і сл[ово]» Вам вислано в Париж, і Ви, певно, вже дістали його. Туди ж послав і лист, бо думав, що Ви вже покинули свою Вокрессон. Надіюсь, що все дійде до Ваших рук.

З Бакуніном клопіт. В книжечці Морачевського є тільки згадане його ім’я. У Maly («Naše znovuzrození», котре маю по-чеськи), також тільки згадка, що Бакунін прибув до Праги не для самого слов[’янського] з’їзду, що не без його причини прийшло до повстання і бомбардування Праги і що він разом з Захом і Лібельтом редагував маніфест до народів Європи (Maly, op. cit., II, 69 – 70). Завтра випозичу в Оссолінеум і вишлю Вам «Časop[is] česk[ego] Museum», 1848, де є обширне справоздання зі з’їзду. Польського реферату з Maly у мене нема; я колись читав його в «Kraju», та там нічого цікавого не було. Шукатиму ще Лібельта.

Кн[ижка] VI вже зачалася друкувати. Прошу о «Хартії», а також, коли ласка, о деякі рецензії або звістки з наукового поля. Для VI кн. призначив я деякі інтересні речі: «Дневник» Навроцького, листи Федьковича до Кобилянського, віршовану драму про збурення пекла Христом, апокриф про боротьбу Христа з дияволом. В відділі «Із уст народу» піде низка «Міфів і вірувань», кілька варіантів пісень про Кошута, пару легенд, казок і новел. Даю також драму про збурення пекла Христом.

Найшов у Оссол[інських] відозву Бакуніна до слов’ян, та по-німецьки. Ось її титул: «Aufruf an die Slawen, von einem russischen Patrioten Michael Bakunin, Mitglied des Slawenkongresses in Prag. Koethen, Selbstverlag des Verfassers. 1848. Druck von Alexander Wiede in Leipzig». Накликає слов’ян до революції. Коли Вам буде треба, то по звороті «Časop. č. М.» визичу Вам сю брошурку.

Поки що засилаю Вам щире поздоровлення.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 475 – 476.

Подається ва автографом (ІЛ, ф. 3, № 1461).

Вокрессон біля Парижа, де відпочивав М. Драгоманов.

У Malу («Naše znovuzrozen»)… – Йдеться про вид.: Naše znovuzrození. Přehled národního života českého za posledniho půlstoletů. Sestavil Jakub Malý, mimořádny člen královské české společonsti nauk. V Praze, 1880. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 5985.

Зах Ф. – один з делегатів слов’янського з’їзду у Празі 1848 р., який разом в М. Бакуніним намагався створити централізований орган повстання.

Прошу… о деякі рецензії або звістки з наукового поля. – Кілька невеличких наукових статей М. Драгоманова були опубліковані в журналі «Житє і слово», 1895, кн. 3: «Освіта на Україні в XVIII в.», с. 343; «До історії української хлопоманії 60-х рр.»; с. 344 – 348, «Народний театр на Україні», с. 350, та ін.

…«Дневник» Навроцького… – Праця надрукована в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 6, з передмовою І. Франка.

…листи Федьковича до Кобилянського. – Ці листи надруковані в журналі «Житє і слово», 1895, кн. 1.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 516 – 517.