Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

6.08.1901 р. До Льва Ганкевича

Криворівня

Високоповажаний пане!

Тільки вчора я повернув із Буркута, сильно закатарений і захриплий, і при найліпшій волі в такий дощ не можу вибратися до Косова на 12. Якби можна устроїти вечерок трохи пізніше, то радо зроблю, о що просите. Коли се можливе, то напишіть мені новий термін.

З поважанням

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, № 3, № 998).

Датується на підставі поштового штемпеля, а також на підставі фрази «…вчора вернув із Буркута». У Буркуті І. Франко був протягом 1 – 5 серпня 1901 р.

І. Франко підтримував з Л. Ганкевичем спорадичні листовні зв’язки. Збереглося два листи І. Франка до Л. Ганкевича та три листи Л. Ганкевича до І. Франка (ІЛ, ф. 3, № 1635, 1629).

Ганкевич Лев (1883 – ?) – український громадський і культурний діяч у Галичині, 1901 р. був адвокатом у Косові.

…вчора я повернув із Буркута… – гірського селища у Карпатах, тепер Верховинського району Івано-Франківської області, де С. Лакуста мала приватний пансіонат. І. Франко неодноразово бував у Буркуті. Він написав цикл віршів «Буркутські станси», «Буркутська романса». Збереглася поштова картка із зображенням будинку пансіонату з підписами Лесі Українки, І. Франка та ін.

…зроблю, о що просите. – Цього листа Л. Ганкевича не виявлено. Очевидно, Л. Ганкевич просив І. Франка приїхати до Косова на літературний вечір.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 170.