Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

16.11.1901 р. До М. С. Грушевського

Львів 16.ХІ 1901

Високоповажаний пане професор!

Справа моя з жінкою поки що в завішенні. Для того прошу Вас уклінно дати д. Заходньому сьогодні 1000 гульд[енів], а я постараюсь звернути Вам їх коли не завтра, то найдалі до вівторка.

Ще раз перепрошую за клопоти.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1022).

Справа моя з жінкою… – Йдеться про розлад в сім’ї І. Франка, викликаний хворобою його дружини.

…дати д[обродієві] Заходньому сьогодні 1000 гульд[eнів]… – будівничому Мартинові Заходньому, з яким І. Франко уклав контракт на будову будинку. Збереглося; п’ять листів М. Заходнього до І. Франка з приводу будівництва (ІЛ, ф. 3, № 1630, 1686).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 177.