Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 11 – поч. 12.1901 р. До М. С. Грушевського

Кін. листопада – поч. грудня 1901 р. Львів

Високоповажаний пане професор!

Удаюсь до Вас ось із якою просьбою. Моя позичка буде зреалізована, мабуть, не швидше, як за місяць. Тим часом Заходній просить у мене 300 гульд[енів] на якусь кавцію, що має зложити в магістраті. Коли б у Вас були такі гроші, я просив би Вас випозичити мені їх на місяць або загалом доти, доки не візьму позички.

Як Вам їхалось? Рукопис на окладку «Записок» я дав Возняку. Тут гарно. Хочу сими днями поїхати до Завадова. «Zeit» щоденно ще не виходить.

Здоровлю сердечно.

Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1023).

Лист датується на підставі змісту: згадки про позичку будівельника М. Заходнього.

Моя позичка… – гроші, які І. Франко потребував для оплати майстрові-будівничому.

Хочу сими днями поїхати до Завадова. – До Михайла Дергала із села Завадова теперішньої Львівської області, куди І. Франко часто їздив на рибалку.

Тут гарно… – Де саме перебував І. Франко, не встановлено. Можливо, йдеться про село Голобутів, теперішнього Стрийського району Львівської області, де І. Франко інколи відпочивав.

«Zeit» щоденно ще не виходить… – Йдеться про віденську газету «Die Zeit», яка в кінці 1901 р. почала виходити паралельно з однойменним тижневиком.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 191.