Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

5. [Поширення повісті про Варлаама і Йоасафа]

Іван Франко

Розширення повісті про Варлаама і Йоасафа по Європі: латинські переклади і їх парості. Романтичні поеми про Варлаама і Йоасафа в Франції і Німеччині в XIII віці, прозові переклади, популярні книги, драми у Франції, Німеччині, Італії, Англії, Іспанії, Швеції, Чехії. Варлаам і Йоасаф у Польщі: віршова легенда Барановича, віршовий переклад Куліговського, шкільна драма Ліхоневича. Русько-український переклад, виданий у Кутеїні 1636 р., і «Житіє» в Четьї-мінеях Дмитра Ростовського. Пісня Йоасафова. Переклади румунські, новогрецькі й інші.


Примітки

В нашому е-перевиданні цей великий розділ задля зручності читання розбито на підрозділи, і цим підрозділам дано назви.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 30, с. 416 – 460.