Site «Ivan Franko» logo
Mail to site
Print version
News (RSS)
History

History

(1)  2  3

Алфавіт

Польське повстання в Галичині 1846 року (1883)

Життя Івана Федоровича і його часи (1884 )

До історії руської церкви в послідніх часах Речі Посполитої Польської (1885)

Письмо Н. И. Костомарова к издателю «Колокола» с предисловием М. Драгоманова (1885)

Мозес Мендельзон – реформатор жидівський (1886)

Авгсбурзька «Allgemeine zeitung» про арешт Шевченка і тов[аришів] в р. 1847 (1886)

Поема про стан Галичини (1772-1809) (1886)

Із старих записок (1886)

До історії нашого відродження (1886)

Причинок до історії 1848 року (1886)

Die Bibel und die neueren Entdeckungen in Palastina (1887)

Задушні дні у Львові 1848 р. (1888)

Руська історична бібліотека (1890)

Летопись Подгорецкого монастыря (1890)

Дві унії (1890)

Півстоліття (1891)

Иосиф Шумлянский, последний православный епископ львовский и его «Метрика» (1891)

Поправки й додатки до споминів про Н. К. Сигиду (1895)

Вірша про барську конфедерацію (1895)

Матеріали і уваги до історії австро-руського відродження 1772 – 1848 (1895)

З історії Берестейського собору 1596 р. (1 quart 1895)

Записка о состоянии Подолии в 1843 году (1896)

Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині (1897)

Йосиф Шумлянский, русский епископ львовский от г. 1667 до г. 1708 (1898)

Причинок до галицько-руської бібліографії 1848 – 1849 рр. (1898)

[Рец.] К. Харлампович. Острожская православная школа, историко-критический очерк (1898)

Хмельниччина 1648 – 1649 років у сучасних віршах (1898)

Граничний став (1898)

Йосиф Шумлянський, львівський єпископ 1668 – 1708 р., і заведення унії в Галичині (1898)

(1)  2  3

Please this page? Help us to develop this site!

© 2010 – 2019 N.I.Zharkikh (idea, technology, comments)

Reprinting of articles from site are encouraged while
reference (hyperlink) to this site is provided

Site powered by

Load count : 3117

Modified : 12.06.2016

If you look up the type error
on this page, please select it
by mouse and press Ctrl+Enter.