Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Польське повстання в Галичині 1846 року

Іван Франко

Історична розвідка


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Зоря», 1884, № 1 – 10, 14 – 19.

Подається за першодруком.

У первісному варіанті стаття мала назву «Критичний огляд подій 1846 року, особливо в Східній Галичині» (уривки з праці під такою назвою І. Я. Франко виголосив 20 листопада 1883 р. на засіданні етнографічно-статистичного гуртка при студентському товаристві «Академічне братство»). Праця над дослідженням цієї теми велася І. Я. Франком у зв’язку з написанням розвідки «Життя Івана Федоровича і його часи».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1985 р., т. 46, ч. 1, с. 352 – 414.