Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Необхідний підручник для славістів

Іван Франко

У Берліні, власне, вийшла праця д-ра Фр. Пастрнака, приватного доцента слов’янської філології у Віденському університеті, під назвою «Bibliografische Übersicht über die slavische Philologie 1876 – 1891», яка становить водночас том, що доповнює генеральний реєстр виданих досі 13 річників квартальника «Archiv für slavische Philologie». Цей твір є плодом непомірно важкої й сумлінної праці і свідчить про широкі знання автора. Автор по черзі розглядає:

1) загальні підручники, тобто філологічні фахові виданий, бібліографії, критичні огляди і звіти, біографічні твори, видання кореспонденції письменників і слов’янських учених, енциклопедії;

2) дослідження слов’янських мов, причому слід зауважити, що згідно з поглядами проф. Ягича малоруській мові не надається окремого статусу, вона трактується спільно з російською і виокремлюється лише 6 груп: старослов’янська, російська, польська; чеська, лужицька і полабська, і, врешті, південно-слов’янська група (словенська, хорватська, сербська і болгарська мови); в тому ж розділі зіставлено також словники і видання мовних пам’яток;

3) літературу (за винятком найновішої, з таким самим поділом, що й мови);

4) дослідження з етнографії і

5) дослідження слов’янських старожитностей. Наприкінці додано загальний покажчик авторів, які згадуються у праці. Цей твір буде необхідним підручником для кожного славіста, нарівні з прекрасною книжкою Крчека «Einleitung in die slavische Literaturgeschichte».


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1892, № 182, 1 липня, s. 5, під назвою «Niezbędny podręcznik dla sławistów», за підп.: Iw. Fr.

Подається за першодруком у перекладі.

Пастрнек Франтішек (1853 – 1940) – чеський філолог-славіст і видавець, етнограф. Листувався з І. Франком.

«Archiv für slavische Philologie» («Архів слов’янської філології») – перший міжнародний славістичний журнал, виходив у Берліні впродовж 1825 – 1920 рр. Його засновником був В. Ягич.

Ягич Ватрослав (1838 – 1923) – хорватський філолог, займався, зокрема, питаннями української мови та фольклору.

Крчек (Кгбек) Францішек (1869 – 1916) – польський мовознавець, фольклорист. Доцент Львівського університету.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 307.