Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Нові книги по історії релігії

Іван Франко

Для тих, котрі інтересуються розвоєм науки теологічної в Європі, подаємо звістки про вихід ось яких книжок в німецькій мові.

1. Edward Reuss. Das alte Testament, Uebersetzung mit Einleitungen und Anmerkungen. Heft 1.

Є се переклад першої часті монументального діла помершого торік майстра біблійної екзегези, страсбурзького професора Едварда Рейса, виданого по-французьки (п[ід] заголовком] «La Bible»). Німецький переклад виходить у Брауншвейгу випусками, кожний в ціні 1 марки (60 кр[ейцарів]). Старий завіт обіймати буде около 40 випусків. Заможнішим людям, котрі не владають язиком французьким, горячо рекомендуємо се діло в німецькім перекладі. Воно дасть їм добрий погляд на найновіші здобутки екзегези і критики біблійної, багаті вказівки бібліографічні, а вступні студії до поодиноких книг письма св[ятого] Старого завіту виявлять їм в авторі не тільки великого вченого, тонкого критика, крайнє оглядного і осторожного в своїх виводах, але також наскрізь симпатичного, щирого та високо ідеального чоловіка. Пренумерувати се діло можна через кожду книгарню; редакція «Народу» радо візьме на себе посередництво.

2. Edward Reuss. Die Geschichte der heiligen Schriften des alten Testamentes. Zweite Ausgabe, Braunschweig, 1890.

Він же, Die Geschichte der heiligen Schriften des neuen Testamentes, sechste Ausgabe, Braunschweig, 1887. Сі два здорові томи – то важне доповнення до попереднього діла. В перших розділах кождої з них подано способом підручника всі важніші факти, здобутки і контроверсії, що доторкають історії повстання і тексту книг (при кождім пункті додана багата бібліографія відносної квестії). Далі йдуть часи коментарів і полемістів, причім історія книг Старого завіту доведена аж до знищення Єрусалима Веспасіаном, по чім Старий завіт трактується разом з Новим, представлено історію зложення канону, дано погляд на рукописи і видання, розширення і екзегезу та визискання теологічне святих книг. Обі книжки, з котрих одна має 680, а друга 780 сторін, коштують около 30 гульденів, їх вартість наукова ні в чім не уступає, а подекуди й перевищує вартість великого екзегетичного діла про біблію.

3. Dr. A. Kuenen. Historisch-Kritische Einleitung in die Bücher des Alten Testamentes hinsichtlich ihrer Entstehung und Sammlung. Erster Theil, 1887 – 1890, zweiter Theil, 1892.

Автор сього діла, знаменитий професор Лейденського університету, побіч Рейса і Вельгаузена, головний представник новішої екзегетичної школи в християнській теологічній науці, умер також д[ня] 10 декабря 1891 року в 63 році життя. Діло отсе, написане первісно по-голландськи, є його головним твором і, на жаль, лишилося нескінчене; автор не встиг видати третьої часті, хоч вона майже готова лишилася в рукописі і, певно, буде видана швидко по-голландськи і по-німецьки. Праця Кюнена далеко спеціальніша і тяжча для читання, ніж діла Рейса; Кюнен ще глибший і бистріший аналітик, ніж Рейс, хоч не дорівнює страсбурзькому професорові спокоєм і гармонійністю викладу. Для спеціалістів ся книга необхідна, але й не спеціалісти можуть, пропускаючи вельми багаті критичні екскурси і читаючи тільки звіт позитивних здобутків, друкований грубшими буквами, дуже багато скористати. Перший том містить критичний розбір т[ак] зв[аного] Шестикнижжя, т[о] є[сть] п’яти книг, приписуваних Мойсеєві, і книги Йозуа, котрі разом становлять одну композицію літературну, і розбір книг історичних (Суддів, Царств, Параліпоменон, Єзри, Негемії, Рут і Естер), а другий том – розбір пророків. Ся книга значно дешевша від попередніх; оба томи коштують мало щось 12 гульденів.

4. Dr. Isidor Silbernagl. Der Buddhismus nach seiner Entstehung, Fortbildung und Verbreitung. München, 1891.

Гарна, систематично зложена і ясно написана книжечка мюнхенського професора університетського знайомить в коротких нарисах з повстанням буддизму, з життям, наукою і школою Готами-Будди, з розширенням його науки в Індії і літературою буддійською, а відтак показує історію і теперішній стан буддизму в головних його центрах: на Цейлоні, в Бірмі, Сіамі, Камбоджі, Аннамі, Непалі, в Китаї, Кореї, Японії, Тібеті і Монголії. В нотах під текстом подає автор багато цінних заміток про літературу, філософію, теологію індійську. Книжечка повстала з викладів університетських і коштує 3 марки (1 г[ульден] 80 кр[ейцерів]).

Можемо рекомендувати її всякому, хто бажає пізнати головні нариси історії і теології тої релігії, безмірно важної в історії релігійного розвою і необхідно потрібної для зрозуміння многих доктрин і обрядів християнських.


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Народ», 1892, № 5-6, с. 87 – 88.

Подається за першодруком.

Рейс Едуард Вільгельм (1804 – 1891) -г професор Страсбурзького університету, німецький історик та дослідник Біблії і раннього християнства.

Веспасіан Тіт Флавій (9 – 79) – римський імператор <69 – 79). В ході придушення повстання іудейських селян і ремісників проти Риму зруйнував Єрусалим (70)

Кюнен Абрагам (1828 – 1891) – голландський теолог та семітолог, з 1853 р. дослідник староєврейської мови та Старого завіту.

Вельгаузен Юліус (1814 – 1918) – "німецький буржуазний історик, дослідник давньої історії євреїв і середньовічної історії арабів.

Книга Йозуа – книга Ісуса Навіна, одна з біблійних книг, виникла, ймовірно, між X – V ст. до н. е. на підставі ранніх джерел і редакцій.

Зільбернагль Ізидор – німецький сходознавець, дослідник історії буддизму.

Готама Будда – Сіддхартха Гаутама, напів-легендарний засновник буддизму.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 46, ч. 2, с. 103 – 105.