Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Наш театр

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Народ», 1892, № 9, с. 125 – 126; № 10, с. 136 – 138; № 15 – 18, с. 197 – 201.

Подається за першодруком. В нашому е-перевиданні розділам статті дано назви. У Франка розділи мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 28, с. 279 – 292.