Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

2 пол. 02.1880 р. До Ф. К. Вовка

2 пол. лютого 1880 р. Львів

Дорогий добродію!

Я затратив Ваш адрес, тож пишу навгад і посилаю «Др[ібну] біб[ліотеку]». Газет дальших скоро дістану, то вишлю. Напишіть, що у Вас і як до Вас писати? Я їду 1 марта (латинського]) на село в Коломийське і там пробуду, може, й ціле літо, бо тут ніщо робити, нема чим дихати. На селі, чень, буде мож взятися трохи більше до роботи. Надіюсь, що Ви ще перед 1-им відпишете мені, то тоді подам Вам і адрес, куди в разі потреби мож до мене писати. Поки що на Гамм[ерляйна]. Присилайте свою газету, коли вийшла. Ант[ін] в Кракові на процесі. Грошей не віддали. Обширну казку про ціле діло, як Ви жадаєте, скажу другим разом.

Прощайте!

Ваш Ів.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина. Т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 387 – 388.

Датується другою половиною лютого у зв’язку із згадкою про краківський процес соціалістів, який почався 16 лютого.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 956.

Ант[ін] в Кракові на процесі. – Йдеться про Антона Маньковського.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 232 – 233.