Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Кін. 12.1880 р. До М. П. Драгоманова

Кін. грудня 1880 р. Львів

Дорогий добродію!

Вже тому звиш дві неділі, як я написав до Вас лис[т], у котрім подав спис польських віршів з XVI, XVII і XVIII в., про котрий Ви споминали, і просив Вас о прислання якнайскорше біографійки Костомарова. Не знаю, що за причина, що Ви не відписуєте. Либонь, листа не дістали абощо. А дуже би жаль, як Ви не дістали мого листа. Я другого відтак не писав, вижидаючи з дня на день Вашої відповіді. Прошу Вас затим, відписуйте швиденько, чи получили мій лист, і присилайте життєпис Кост[омарова], бо 1 номер вже друкується. Якщо Ви не получили мого листа, то я Вам напишу знов усе щодо віршів, як було в тамтім, і достарчу відписів, котрих Вам буде треба. Натепер не пишу більше, бо кваплюся.

У мене є готова вже «Німеччина» Гейне, котру д. Іосиф просив прислати на Ваші руки, кажучи, що там би її мож надрукувати. Тільки одна біда – до неї треба б додати кільканадцять об’ясняючих приміток, а у мене нема матеріалу. Якби у Вас там було дещо, то я зашлю й так, а там би хто найшовсь, щоб поробив примітки (хоч би після лексикону, який є у Лімановського), а Ви, може б, написали передмову про життя і значення Гейне абощо.

Здоровлю Вас сердечно, Ваш Ів.

Відписуйте на адрес: Іван Белей, улиця Жолківська, ч. 28, або на адрес ред[акції] «Pracy», де я тепер живу.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. Т. 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928 р., с. 20.

Датується кінцем грудня 1880 р. у зв’язку з повідомленням у листі, що перший номер «Світу» вже друкується (вийшов з друку 10 січня 1881 р.).

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, К« 1314.

У мене є готова вже «Німеччина» Гейнe… – Переклад поеми Г. Гейне «Німеччина» друкувався в журналі «Зоря», 1885, № 12.

…котру д. Іосиф просив прислати на Ваші руки… – Очевидно, Вольський, шурин Ц. Білиловського.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 260 – 261.