Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Поч. 05.1884 р. До Уляни Кравченко

Поч. травня 1884 р. Львів

Дорога панно Юліо!

Не гнівайтесь, що аж досі не відписав Вам, – але у мене так много всякої роботи, що годі було. Лист Ваш, а особливо Ваша посилка втішила мене дуже. Ваші вірші, прислані сим разом, майже всі дуже гарні. Ще такі дві-три посилки, і буде можна справді видати маленьку книжечку Вашого первоцвіту. Партицький у сих номерах «Зорі», що вийдуть сими днями (вийде 2), напечатав дещо. Про осібне видання я ще з ним не говорив, але скоро буде матеріал, я сам приймуся за його упорядкування і передам все готове до друку. Тільки Ви працюйте дальше, а особливо вчитуйтесь в Ленау, студіюйте його форму і спосіб вираження – се Вас вилічить від наслідування Конопницької, котре в присланих мені віршах декуди дуже виразно пробивається.

У нашій редакції Ви лишили по собі дуже милі спомини. Наші товариші, Горбачевський і Грабович, дуже були засумовані, що Вас не могли видіти. Корженко на серіо вибирається до Бібрки, може, вже сеї неділі, сли тільки погода позволить. Конечно, і я з ним. Запевно, приїдемо рано. Але до того часу надіюсь ще від Вас дістати лист.

Засилаючи поздоровлення Вам і Вашій мамі, остаюсь

Ваш слуга, Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Іван Франко. Статті і матеріали, зб. 5, с. 161.

Датується за змістом. І. Франко пише: «Партицький у сих номерах «Зорі», що вийдуть сими днями (вийде 2), напечатав дещо». В листі до К. Попович, датованому «близько 4 травня 1884 р.», І. Франко повторює це ж саме: «Ваш вірш… буде напечатаний у котрімось з друкующихся тепер номерів «Зорі», а їх друкується 2».

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 4937.

…буде можна справді видати маленьку книжечку Вашого первоцвіту. – Перша збірка поезій У. Кравченко «Prima vera» вийшла 1885 р. за участю І. Франка у Львові.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 422.