Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

18.03.1902 р. До Ф. К. Вовка

Львів 18/III 902

Вельмишановний добродію!

Удаюсь до Вас з уклінною просьбою допомогти мені вишуканням та закупленням (на рахунок Наук[ового] тов[ариства] ім. Шевченка) ось яких книжок: Martynov, стаття про Кир[ила] і М[ефодія] в «Revue des questions historiques», 1884, № з юля.

Заліз я тепер у працю не про Кир[ила] і Меф[одія], а про св. Климента Римського і нібито корсунську легенду про нього, і був би Вам дуже вдячний, якби, прим., у магазині вирізок у Вельтера Ви запитали, які там маються статті (головно французькі) про св. Климента Римського, першого папу. Якби було що не дуже дороге (крім перекладів його творів, бо сих мені не треба), то купіть не питаючи. Коли вже будете шукати за «Revue des quest[ions] histor[iques]», то за одним заходом розвідайте про статтю А. Maurу про св. арх[істратига] Михаїла, яка мала там бути десь 1857 чи 1867 – не тямлю вже докладно. Вкінці, чи не можна би роздобути Migne, Patrologiae graecae cursus, t. CXVII, де єсть Menologium Basilianum?

Дуже прошу Вас зробити мені сю прислугу і не забаритися з розшуканням тих праць!

З низеньким поклоном.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1. Іван Франко. К., 1956 р., с. 477.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 984).

…Martynov, стаття про Кир[ила] і Мефодія… – Див. про цього автора і його статтю в недатованому листі І. Франка до Ф. К. Вовка, який датуємо початком травня 1902 р.

Заліз я тепер у працю… про св. Климента… – Ця праця під назвою «Святий Климент у Корсуні. Причинки до історії староруської легенди» друкувалася протягом 1902 – 1905 рр. у «Записках» Наукового товариства імені Шевченка, а 1906 р. вийшла окремою відбиткою.

Морі Альфред (1817 – 1892) – французький вчений, дослідник легенд. І. Франко у дослідженні «Святий Климент у Корсуні» неодноразово посилався на його праці.

…Чи не можна би роздобути Міня… – працю французького абата, публікатора творів церковних письменників Жака-Поля Міня (1800 – 1875) «Повні житія святих. Серія грецька». 166 томів цієї серії вийшло у Парижі протягом 1857 – 1866 рр.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 202.