Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

18.04.1902 р. До Франтішка Пастрнка

Львів 18/IV 902

Високоповажаний пане професор!

Сердечно дякую за Ваше ласкаве письмо і наперед дякую за Вашу працю про Кирила і Мефодія. «Кирило-Мефодиевского сборника» цілого мені не треба, але, може би, знайшовся у Вас хто, що би схотів на мій кошт зробити мені докладну копію «Слова на пренесение мощей», доданого, здається, до статті Вікторова. За зладження такої копії буду дуже вдячний.

Перша часть моєї праці (історичний Clemens Romanus, Pseudo-Clementiny і їх розбір) уже готова і вийде в найближчій книжці ЗНТШ. Та се була легка робота, і оригінального тут нема що казати, бо там католицькі і протестантські теологи перегризли все. Зате Martyrium P[apae] Clementis, то вже твердший горіх, бо тут треба орати по неораному і стягати матеріал і з історії, і з теології, і з міфології, а дуже легко наплести дурниць. А потім прийдеться розкусити другий такий же непочатий горіх – цілий комплекс корсунської легенди. Коли не розкушу, то бодай зубами позначу.

Чи одержали мої «Приповідки»? Посилаю Вам мою miscelane’йку з «Archiv’y». яку ще перед її видрукуванням використав проф. Брюкнер.

Остаюсь з правдивим поважанням

Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Дукля», 1976, № 4, с. 56.

Подається за першодруком.

…за Ваше ласкаве письмо… – Йдеться про лист від 2 квітня 1902 р.

…за Вашу працю про Кирила і Мефодія… – праця Ф. Пастрнка «Dejiny slovanských apoštolů Cyrila a Methoda» (Прага, 1902), зберігається в ІЛ (ф. 3, № 2490).

Вікторов – російський бібліограф і палеограф Олександр Єгорович Вікторов (1827 – 1883).

Перша часть моєї праці. – Мається на увазі «Святий Климент у Корсуні».

Чи одержали мої «Приповідки». – Згадану працю І. Франка Ф. Пастрнк отримав, дав їй високу оцінку у листі від 7 травня 1902 р.

Посилаю Вам мою miscelane’йку z Archiv-у… – Йдеться про статтю І. Франка «Zu Bogorodzica», надруковану німецькою мовою в журналі «Archiv für slavische Philologie» (1902, т. 24, с. 150 – 154), український текст в перекладі автора – ЛНВ, 1909, кн. 7, с. 105 – 110).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 205 – 206.