Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

08.1902 р. До В. М. Гнатюка

Серпень 1902 р. Криворівня

В[исоко]п[оважаний] д[обродію] В. Гнатюк!

Дорогий товаришу! Як бачите, стаття Олехновича пішла до «Вісника»; вона стала нам у великій пригоді, бо не було що дати. Передруку для Спілки з неї робити не захотіли.

Вашу статтю про гімназію дайте на початок у вересневу книжку. Шлю Вам ще Луцького кавалок для «Хроніки» сього н[оме]ра. Завтра пришлю ще один кавалок. Хроніки давайте небагато: бібліографію, а до першого розділу одну-дві нотатки, коли буде що, та й годі. Статейку про святкування пам’яті Ленрота дайте під «Наукові листки»; яко другу до сеї додайте з «Beilage» про німецькі розкопи Вавілону.

Тут дуже гарно. Купаємось щодня, грибів ще нема, риби не ловимо, хлопці стріляють. Ждемо на Вас.

Здорові будьте.

Ваш Ів. Франко


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1007).

Датується на підставі згадки про підготовку вересневої книжки ЛНВ із статтею В. Олехновича.

…стаття Олехновича… – «Раси Європи і їх історичні взаємини. Переклад В. Г[натюка]» (ЛНВ, 1902, кн. 9, с. 135 – 151; кн. 10, с. 16 – 36; кн. 11, с. 83 – 101).

Вашу статтю… – «Справа українсько-руської гімназії в Станіславові», надрукована під криптонімом «В» (ЛНВ, 1902, кн. 9, с. 114 – 122).

…Луцького кавалок… – Йдеться про статтю «Болгарська література в р. 1901», яку з чеського журналу «Slovanský Přehled» переклав Остап Луцький і разом із своїми вступними зауваженнями надрукував у ЛНВ (1902, кн. 8, с. 95 – 99).

…святкування пам’яті Ленрота. – У цьому ж номері журналу В. Гнатюк під криптонімом «В» надрукував статтю «Столітні роковини уродин І. Ленрота» (1802 – 1884) – фінського громадського діяча, видавця «Калевали» (1835).

«Beilage». – Йдеться, очевидно, про періодичне видання «Beilage zur Deutschen Allgemeinen Zeitung».

…німецькі розкопи Вавілона. – Такого матеріалу в ЛНВ не було надруковано.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 215.