Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

20.08.1902 р. До М. Н. Сперанського

Криворівня 20/VIII 902, Криворівня над Черемошем

Милостивый государь!

Ваше письмо застало меня в деревне, в гуцульских горах, далеко ото Львова; отсюда некоторое замедление моего ответа. Как только приеду во Львов – а это должно случиться к 1-му н. с. сент[ября], я немедленно примусь за составление возможно полной коллекции переводов Гоголя на галицко-русское наречие и вышлю их по указанному Вами адресу. Я могу, кроме этого, сделать Вам полный библиографический список, где, что и когда было печатано из Гоголя в Галиции на малорусском языке, или это для Вас лишнее?

1-й том моих апокрифов был, помнится, выслан Вам, – значит, Вы его не получили. Постараюсь немедленно выслать Вам второй экземпляр. У меня печатается теперь III-ий т[ом] (апостольские деяния), в котором, надеюсь, найдете кое-что новое. Передайте мой глубокий поклон многоуважаемому проф. Ягичу. Кланяюсь Вам готовый к услугам

Иван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Франко І. Твори в 20-ти т., т. 20, К., 1956 р., с. 594.

Подається за автографом, що зберігається в Центральному державному архіві літератури і мистецтва в Москві (ф. 439, оп. 2, од. зб. 21).

Ваше письмо… – лист М. Н. Сперанського від 11 серпня 1901 р. (ІЛ, ф. 3, № 1620, с. 287 – 290), в якому просив І. Франка надіслати до Ніжинського інституту ім. кн. Безбородька надруковані в Галичині твори М. Гоголя у перекладі українською мовою – для виставки, присвяченої п’ятдесятиріччю з дня смерті письменника. І. Франко виконав прохання М. Сперанського.

…Я немедленно примусь за составление возможно полной коллекции переводов Гоголя… – I. Франко взявся підготувати й бібліографію творів російського письменника в перекладі українською мовою. Цей бібліографічний покажчик не зберігся.

…передайте мой глубокий поклон многоуважаемому проф. Ягичу. – М. Сперанський тоді жив на віллі В. Ягича в Аббації – курортній місцевості в Італії. На його адресу I. Франко й надіслав лист.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 50, с. 214 – 215.