Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

«Глитай, або ж павук» М. Кропивницького

Іван Франко

Недільна вистава українського театру відбулася як виняток в залі міського казино. Цим, напевне, слід пояснити більшу, ніж звичайно, присутність польської публіки на виставі. Була поставлена п’єса Кропивницького «», відома вже львівській публіці з минулих вистав українського театру, тому не будемо її тут ще раз розглядати. Однак зауважимо, що рихла і позбавлена дії побудова цієї драми відчувалася тепер ще сильніше, ніж першого разу.

Головні ролі виконували артистки Біберович і Осипович, які зіграли їх з великим талантом і силою. Але не можна сказати цього про п. Гембицького, який грав роль героя драми, старого «Глитая», чи людожера. Надзвичайно важку роль святоші, який дере шкіру з людей, і підтоптаного чоловіка, закоханого в молоду жінку, Г[ембицький] зрозумів і відтворив, на нашу думку, зовсім не так, як слід; із селянина зарозумілого, фальшиво-набожного, згідно з давніми театральними поняттями, він зробив «чорний характер», якусь потвору, що викликає огиду, і зовсім нереальну з психологічного боку.

Натомість Стечинський, як звичайно, блискуче зіграв свою епізодичну роль селянина Мартина Арандолі, який розпився і якого систематично обдирає сільський «людожер». Зображення п’яного Мартина в першому акті, де через сумний образ приниженої і зневаженої людської істоти проглядає благородна, сильна, запорозька натура Мартина, ми повинні віднести до найблискучіших ролей Стечинського.

Так само старанно продуманою була і гра пана Яновича. Заслуговує на увагу також гра інших артистів і артисток в другорядних ролях. Козачок в 4-ій дії викликав, як звичайно, рясні оплески глядачів.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. «Kurjer Lwowski», 1890, № 327, 25 листопада, с. 5, без підпису.

Подається за першодруком в українському перекладі.

Стечинський Андрій (справжнє прізвище Мужик, 1849 – 1896) – український актор, режисер, драматург. Сценічну діяльність почав 1867 р. у театрі товариства «Руська бесіда» у Львові.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1980 р., т. 28, с. 105.