Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Нові руські книжки

Іван Франко

«З історії публічного виховання в Сучасній Європі», – таку назву має новий (5-й за чергою) томик «Літературно-наукової бібліотеки», яку видає п. Іван Франко. Даний томик містить дві статті, що стосуються сучасної теологічної науки, а саме з непересічним знанням справи написану статтю М. Драгоманова «Теологічна наука в західній Європі» і «Програма елементарного курсу історії релігії» лейденського професора ван Гамеля (переклад із французької).

Томик, за яким з’явиться ще декілька такого ж змісту, заслуговує на пильну увагу нашої громадськості, як руської, так і польської, яка про метод, завдання і здобутки сучасної теологічної науки в Європі не має жодного поняття, або ж має неясні і хибні уявлення, почерпнуті з партійно-католицьких праць типу с[вітлої] п[ам’яті] Ст. Павліцького чи інших, що містяться у краківських «Przeglądach». Особливо заслуговує на польський переклад праця М. Драгоманова. Ціна книжки становить лише 10 зл[отих].

Дещо давніше вже вийшла окремим відбитком зі статей «Діла» праця Ів. Франка «Наші коляди». Це перша спроба в українській літературі історико-літературного опрацювання українських коляд на тлі історії літератури і духового життя Русі XVII – XVIII століть. Водночас, як довідуємося з постскриптуму, це є лише частина більшої праці, над якою працює автор і метою якої є історико-літературне опрацювання всіх руських церковних пісень.


Примітки

Вперше надруковано польською мовою в газ. Kurjer Lwowski, 1890, № 54, 23 лютого, s. 5, під назвою «Nowe książki niskie», без підп. Авторство: Павлик М. Спис творів Івана Франка… – С 67; Мороз М. О. Іван Франко: Бібліографія творів. – С. 230.

Подається за першодруком у перекладі.

«Літературно-наукова бібліотека» – серія видань, яку започаткував 1889 р. І. Франко. Виходила до початку 1890-х років його-таки накладом.

Ван Гамель – голландський учений, історик релігії. Автор «Початкового курсу історії релігії», яку І. Франко видав під назвою «З історії публічного виховання в Західній Європі» (1890).

Павліцький Стефан (1839 – 1916) – польський філософ; священик. Автор праць «Історія грецької філософії» (1906), «Життя і твори Ернеста Ренана» (т. 1 – 2, 1906).

…що містяться у краківських «Przeglądach». – Йдеться про «Przegląd Powszechny», польський теологічний журнал, що виходив у Кракові (1884-1936) та Варшаві (1936-1939 і 1947- 1953).

«Przegląd Powszechny» – місячник, заснований у Кракові 1884 р., виражав інтереси католицької церкви.

Микола Легкий

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 53, с. 233 – 234.