Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

8. Сучасний літопис [1884]

Іван Франко


Примітки

Друкувався частинами у «Новім зеркалі», 1884 р., за підп.: Мирон ***, про що І. Франко подав відповідні примітки у зб. «Давнє й нове» (1911, с. 192 – 226), а саме:

– після запису 15 лютого і «Слова літописця до будущих поколінь»: «Друковано в ч. 4 “Нового Зеркала” з 27 лютого 1884 р.»;

– після запису 29 лютого і «Епілога лютому»: «Друковано в ч. 5 “Нового Зеркала” з 13 марта 1884 р.;

– перед «Притчею о блудныхъ отцѣхъ»: «В ч. 4 “Нового Зеркала” в доповненню до події, згаданої під д. 15 січня була поміщена отся…»;

– після запису 31 березня: «Друковано в ч. 6 і 7 “Нового Зеркала” з д. 27 марта і 13 цвітня 1884 р.»;

– після запису 30 квітня: «Друковано в ч. 8 і 9 “Нового Зеркала” з д. 27 цвітня та 13 мая 1884 р.»;

– після запису 28 травня: «Друковано в ч. 11 “Нового Зеркала” з 13 червня 1884 р.»;

– після запису 30 червня: «Друковано в ч. 12 і 13 “Нового Зеркала” з д. 28 червня і 13 липня 1884 р.»;

– після записів «місяць червень» «липень», «серпень»: «Друковано в ч. 17 “Нового Зеркала” з 13 вересня 1884 р.»;

– після «Притчи о фарисеи и мытари»: «Друковано в ч. 17 “Нового Зеркала” з 13 вересня 1884 р.»;

– після «Закінчення»: «Друковано в ч. 23 “Нового Зеркала” з 13 грудня 1884 р.».

Франкове датування у «Сучасному літописі» подано за старим календарним стилем. Хроніку «Сучасний літопис» автор включив у збірку «Давнє й нове» (Львів, 1911) як розділ VIII циклу «Із злоби дня» (с. 192 – 226).

Як у першодрукові, так і в зазначеній збірці в останній частині твору, XII («Закінчення»), пропущено чотири строфи, які містяться у Франковому рукопису, – від слів «Ще тут відоб’ється недуга твоя» до слів «Убожеством сили і духа». Ці строфи вперше опубліковані в літературно-науковому додатку до «Нового часу» (1938, № 21). «Сучасний літопис» уміщений у вид.: Франко І. Твори: У 20 т. – К., 1956. – Т. 11: Поезії і поеми. – С 376 – 408, проте при передруку в цій хроніці без застереження зроблено дві купюри: вилучено строфу запису від 25 травня та 8-му строфу запису «Місяць червень» (рядки 29 – 32). У частині наших коментарів використано матеріали коментаря зазначеного видання.

Є. М. Баран, М. О. Зубрицька, М. П. Бондар

Подається за виданням: Франко І.Я. Додаткові томи до зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 2008 р., т. 52, с. 39 – 75.