Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

З любові

Іван Франко

1. «З гешефту лиш, кажете, жениться жид…»

2. «Я з першою жінкою, бачте, розвівсь…»

3. «Дав він мені грошей…»

4. «Раз якось я з ярмарку…»

5. «Не стало між нами життя з того дня…»

6. «Пішов я, у бровар в Янові нанявсь…»

7. «Побрались ми…»

8. «Пішли ми в погану годину…»

9. «Так Гершон, старий конокрад, говорив…»

21–28 серпня 1889


Примітки

Вперше надруковано в журн. «Народ», 1890, № 5, с. 65 – 67, і № 6, с. 80 – 82, під заголовком: «По любві (Оповідання конокрада)». Про конокрада Гершона І. Франко згадує і в «Тюремних сонетах».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 1, с. 227 – 240.