Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

24.02.1889 р. До І. М. Колесси

Львів Львів, 24/2 1889

Дорогий друже!

«Перебендя» висланий Вам. Чи можна й дальші зошити присилати Вам по 20 прим[ірників]? В такім разі ми висилали б пачкою. Сими днями буде експедіюватися другий вип[уск] – «Австро-руські спомини» М. Драгоманова.

Ваш довг виносить:

за 1 «Жін[очий] альманах» – 1 г[ульден]

за 11 «З вершин і низ[ин]» – 5 г. 50 кр[ейцерів]

за 20 «Перебенді» – 2 г.

Разом 8 – 50

«Товариша», мабуть, справді утопили наші молоді товариші. «Чорна хмара» вийде частками в «Літ[ературно]-наук[овій] бібл[іотеці]». Одна її частина – «Чума» буде друкована по-російськи в мартівській книжці «Киевской старины».

Що чувати з Вашим етнографічним збірником?

Щиро кланяюсь Вам і поздоровляю молоду «Громаду».

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Друкується вперше за автографом, що зберігається у Львівському літературно-меморіальному музеї І. Я. Франка.

Колесса Іван Михайлович (1864 – 1898) – український етнограф і фольклорист. Коментований лист є відповіддю на лист І. Колесси від 19 лютого 1889 р. з Кракова в справі поширення там Франкових видань (ІЛ, ф. 3, № 1607, арк. 201).

«Товариша», мабуть, справді утопили наші молоді товариші. – Йдеться про нездійснений намір молодих львівських літераторів підготувати другий і наступні номери журналу «Товариш».

«Чорна хмара» вийде частками в «Літ[ературно]-наук[овій] бібл[іотеці]». – Відповідь на запитання І. Колесси в листі від 19 лютого 1889 р.: «…чи появиться Ваша заповіджена «Чорна хмара»?

Йдеться про задуману І. Франком трилогію, що мала складатися з оповідань «Місія», «Чума», «Тріумф» (повідомлення про те, що вона має вийти друком, було вміщене на обкладинці Франкової збірки «З вершин і низин», 1887). Цей задум не було здійснено; оповідання «Місія» опубліковано в альманасі «Ватра» (Стрий, 1887), «Чума» (польською, російською та українською мовами) – в журналах «Przegląd społeczny», 1887, № 2, 3; «Киевская старина», 1889, кн. 5-6; «Зори», 1889, № 13 – 17; оповідання «Тріумф» лишилося незакінченим.

Що чувати з Вашим етнографічним збірником? – Етнографічна розвідка І. Колесси «Народження, хрестини, весілля і похорон українського люду в селі Ходовичах Стрийського повіту» надрукована у Кракові в 1889 р. Підготовлена І. Колессою велика збірка «Галицько-руські пісні з мелодіями» була опублікована за допомогою І. Франка вже після смерті упорядника («Етнографічний збірник», т. 11, Львів, 1901).

…поздоровляю молоду «Громаду»… – наукове і культурно-освітнє товариство українських студентів у Кракові «Академічна громада», засновником і головою якого (до 1889 р.) був І. Колесса.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 197 – 198.