Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

7.06.1889 р. До М. П. Драгоманова

Львів 7/6 1889

Шановний добродію!

Посилаю Вам 36 прим[ірників] «Споминів» і 10 прим. «Лібералізму». Богдановича заховаю для себе. Для слідуючої книжки «Літ[ературно]-наук[ової] бібл[отеки]» потребую якнайшвидше обіцяного Вами переднього слова, щоб міг дати рукопис до друку, тож прошу Вас якнайскорше прислати те переднє слово. Ви писали мені, що зладили одне обширніше, а друге коротше, – чи не могли б прислати оба? З фінансових причин даю до сеї книжечки тільки одну статейку Верна «Основи критики біблійної», так що при ній могло б піти й обширніше переднє слово, коли б тільки предержащії до нього не причепилися.

Про «Своб[одную] Россию» досі нічого не чувати. Прошу Вас прислати хоч кілька екземплярів під бандеролею, щоб я мав під рукою, а то, крім того фрагмента, котрий я дістав (без останнього аркуша), я досі й не бачив повного екземпляра. Читали рецензію на неї в «Ділі»? Інтересно б знати, хто її уджигонув. Видно там потроху злобу і конищину, але є декуди й проблиски розумнішої думки. Інтересне совпаденіє думок у рецензента «Діла» і «Wolnego pol[skiego] sł[owa] в тому, що Вас скидає на одну купу з нігілістами і на тій купі й молотить, прикинувши туди трохи не весь лібералізм російський. Хоч би прочитали Thun’a, коли на власній шкурі слідів ніяких не осталося з цілої історії останніх 15 років.

Лист сей, зачатий ще перед 2 тижнями, лежав нескінчений. Я ждав на «Лібералізм» і тільки сьогодні посилаю. Притім же сам я їздив декуди: був в горах, був і на Мазурщині у посла-мужика Оржеховського балакати про вибори. Жінка моя тиждень тому назад виїхала з дітьми на село до Нагуєвич, а я, оставшися сам, зовсім відбився від усякої роботи. Розправа за «Своб. Россию» назначена на 19 с[ього] м[ісяця]. Пришліть конче номер, бо у мене й для оборони нема.

Поздоровляємо Вас оба з П[авли]ком.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 298 – 294.

Початок листа датується за змістом на підставі згадки в тексті: «Лист сей, зачатий перед 2 тижнями, лежав нескінчений».

Посилаю Вам 36 примірників, «Споминів» і 10 прим. «Лібералізму». – Йдеться про другу частину «Австро-руських споминів» М. Драгоманова та окрему відбитку статті М. Драгоманова «Z dziejów liberalizmu w Rosji».

Богдановича заховаю для себе. – Див. примітку до листа 133. В листі від 15 травня 1889 р. М. Драгоманов сповіщав, що вже має цю книжку (Матеріали, с. 298).

…статейку Верна «Основи критики біблійної»… – Названа стаття вийшла окремими виданням у «Літературно-науковій бібліотеці» (№ 11, Львів, 1891).

…рецензію на неї в «Ділі»? – Стаття «Нова часопись «Свободная Россия» вміщена в газеті «Діло», 1889, 13 і 15 травня, за підписом Г. П-ій.

Хоч би прочитали Thun’а… – Тун Альфонс (1853 – 1885), німецький економіст, історик революційного руху в Росії, автор книги «Geschichte der revolutionären Bewegungen in Russland» (1883).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 210 – 211.