Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Після (не раніше) 19.06.1889 р. До М. П. Драгоманова

Після (не раніше) 19 червня 1889 р. Львів

Шановний добродію!

Користуючись оказією, посилаю Вам звістку, що суд по розправі публічній (на котрій нікого з публіки не було) таки затвердив конфіскату «Своб[одной] России». Справоздания з розправи я подав в «Kurjeri».

Жду на переднє слово до статей про релігію і ще раз прошу о присилку давніших Ваших видань для передачі прибуваючим сюди землякам. Д[обродій] К[ониський] посилає Вам на се трохи грошей. У мене ще лежить дещо грошей, присланих Вами (20 фр[анків]), скажіть, що з ними робити. «Своб[одную] Рос[сию] для Коц[овського] пошлю.

Кланяюсь Вам і поздоровляю.

Ваш Ів. Франко.

Р. S. А інтересні речі розказує К. про Україну. Думаю, що він написав Вам обширно і докладно про все. Просто руки опадають, коли слухаєш, «do jakiego stopnia nikczemności prowincja ta zeszła». Впрочім, може бути, що оповідання трохи й пересадні, та все-таки з них віддух правдивості й щирого болю.

І. Фр.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 300.

Датується за змістом на підставі згадки про судовий процес у справі заборони «Свободной России».

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1403).

…суд… затвердив конфіскату… – Судовий процес з приводу конфіскації «Свободной России» відбувся 19 червня 1889 р.

Справоздання з розправи я подав в «Kurjеrі». – Див. «Kurjer Lwowski», 1889, 22 червня.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 213 – 214.