Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Лис Микита

Іван Франко


Примітки

Вперше надруковано у журн. «Дзвінок», 1890, № 3-4, с. 6 – 21. Твір складався з дев’яти пісень. У наступному році цей журнальний варіант виходить окремою книжкою під назвою «Лис Микита». З німецького переробив Іван Франко. Накладом редакції «Дзвінка», у Львові, 1891».

«Лис Микита» (1891 р.)

«Лис Микита» (1891 р.)

«Лис Микита» (1896 р.)

«Лис Микита» (1896 р.)

Друге перероблене і розширене видання вийшло 1896 р. у Львові. В цьому виданні вже не 9, а 12 пісень, додано ряд нових епізодів, зроблено кілька перестановок. У тексті є чимало мовно-стилістичних правок, які наближують мову твору до тогочасних літературних норм. Видання супроводжується післямовою «Хто такий «Лис Микита» і відки родом?»

У 1902 р. з’являється третє, виправлене видання поеми, яке відкривається передмовою та статтею «Хто такий «Лис Микита» і відки родом?», а в 1909 р. – четверте, яке мало, крім того, ще й невеличку передмову про характер нового видання.

За життя І. Франка було здійснене ще й п’яте видання поеми «Лис Микита», яке вийшло 1914 р. у Києві. Нині на підставі листів І.Лизанівського до І.Франка встановлено, що це видання готувалось з відома Франка [Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. – Льв.: 2009 р., кн. 10, ч. 1, с. 93] Замість слів цар, цариця надруковано лев, левиця, усунено також місця, які могли дати привід для звинувачень у зневазі християнських догм.

Поема «Лис Микита» датується 1890 р. на підставі першодруку.

Текст поеми, передмови, а також стаття «Хто такий «Лис Микита» і відки родом?» подаються за четвертим виданням. В нашому е-перевиданні пісням дано назви – для полегшення орієнтації у змісті. Додано також ілюстрації з окремого видання 1891 р. Слід знати, що той же самий комплкт ілюстрацій міститься і в другому окремому видання 1896 р.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 4, с. 57 – 166.