Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Лис Микита

Іван Франко

Передмова до третього видання

Передмова до четвертого видання

Хто такий «Лис Микита» і відки родом?

Пісня 1. Вовк Неситий

Пісня 2. Медвідь Бурмило

Пісня 3. Кіт Мурлика

Пісня 4. Борсук Бабай

Пісня 5. Суд над Микитою

Пісня 6. Скарб царя Гороха

Пісня 7. Сповідь Вовка

Пісня 8. Цап Базильо

Пісня 9. Микита і Бабай ідуть до Лева

Пісня 10. Півень. Малпа Фрузя

Пісня 11. Вовк звинувачує Лиса

Пісня 12. Перемога Микити


Примітки

Вперше надруковано у журн. «Дзвінок», 1890, № 3-4, с. 6 – 21. Твір складався з дев’яти пісень. У наступному році цей журнальний варіант виходить окремою книжкою під назвою «Лис Микита». З німецького переробив Іван Франко. Накладом редакції «Дзвінка», у Львові, 1891».

Друге перероблене і розширене видання вийшло 1896 р. у Львові. В цьому виданні вже не 9, а 12 пісень, додано ряд нових епізодів, зроблено кілька перестановок. У тексті є чимало мовно-стилістичних правок, які наближують мову твору до тогочасних літературних норм. Видання супроводжується післямовою «Хто такий «Лис Микита» і відки родом?»

У 1902 р. з’являється третє, виправлене видання поеми, яке відкривається передмовою та статтею «Хто такий «Лис Микита» і відки родом?», а в 1909 р. – четверте, яке мало, крім того, ще й невеличку передмову про характер нового видання.

За життя І. Франка було здійснене ще й п’яте видання поеми «Лис Микита», яке вийшло 1914 р. у Києві. Нині на підставі листів І.Лизанівського до І.Франка встановлено, що це видання готувалось з відома Франка [Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко. – Льв.: 2009 р., кн. 10, ч. 1, с. 93] Замість слів цар, цариця надруковано лев, левиця, усунено також місця, які могли дати привід для звинувачень у зневазі християнських догм.

Поема «Лис Микита» датується 1890 р. на підставі першодруку.

Текст поеми, передмови, а також стаття «Хто такий «Лис Микита» і відки родом?» подаються за четвертим виданням. В нашому е-перевиданні пісням дано назви – для полегшення орієнтації у змісті.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 4, с. 57 – 166.