Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Ботокуди

Іван Франко

В февралі і марті 1880 року під сим заголовком написав я був невеличку сатиричну поемку, в котрій під назвою ботокудів осміяв звісну часть нашої галицько-руської інтелігенції і деякі моменти з її історії від 1848 року. За радою М. Драгоманова, я не друкував її досі. Прочитавши тепер рукопись, я побачив, що друкувати сю поемку в цілості не стоїть, хоч деякі її уступи і досі не стратили інтересу. Не хотячи перероблювати цілості в дусі теперішніх моїх поглядів політичних і артистичних, я зважився подати тут тільки деякі шматочки моєї поеми, зліплюючи їх уодно коротенькими прозовими переповідками того, що пропущено.

До музи

Боротьба за обряд

Край ботокудів

Нещасний Филимон

Початок ботокудів

Ідеали

Діяння ботокудів

Пропаганда

Битва за азбуку

Блаженний сон

1880


Примітки

Вперше надруковано у кн.: «З вершин і низин», 1893, с. 113 – 132. В цій книзі поему розміщено як 8-й розділ циклу «Оси». Збереглися три автографи, що становлять різні редакції, жодна з яких не збігається текстуально з першодруком поеми. Ці рукописи надруковані в 1932 р. М.С.Возняком, і ми вважаємо, що їх варто подати повністю. Але поки ми розшукаємо публікацію Возняка, подаємо фрагменти цих редакцій, наведені у 1-у тому 50-томного видання творів І.Франка.

Автограф № 215 (с. 425–427) – частина першої редакції, без назви і мотто.

Автограф № 239 (с. 1–9) – фрагменти чистовика першої редакції сатири, але вже із заголовком «Вісті з краю ботокудів. Частина перша», мотто, підсторінковими примітками-поясненнями окремих слів та незначними відмінностями стилістичного характеру.

На відміну від першої і третьої редакцій (№ 215, 232) в автографі № 239 є примітки до відсутніх у першодруці слів: «З роду Кшепшицюльських», «крети підземні», «В мандаринському». Наводимо їх:

«Про Кшепшицюльського (котрого не тре[ба] мішати з Пшекшицюльським) говорить докладно д. Щедрін. Його головна ціха така, що в неозначених часах і з неозначених причин бігає «до лясу». «Крети підземні», інакше названі «превратния толкованія», або, по-ботокудськи, «філософія перекрученія разума». Мандаринами звуться високі урядники кінські. Що мандаринство не чуже ботокудам і ботокудянкам, доказує то, що одна часть жіночого убору зовесь у них «мандаринкою».

Автограф № 232, с. 25–38 – чистовий рукопис нового варіанта твору під назвою «Вісті з краю ботокудів», на останній сторінці якого зазначено: «Кінець першої часті. Лютий і март, 1880». У зв’язку з тим, що це єдина повна редакція першої частини поеми, яка лягла в основу тексту, переробленого для другого видання збірки «З вершин і низин», подаємо її в розділі «Інші редакції та варіанти».

В нашому е-виданні поема розбита на розділи відповідно до згадок Франка у прозаїчних зв’язках. Назви розділів узяті з цих зв’язок.

Поема цікава не тільки як рідкісний в українській літературі зразок сатири, але і як свідчення творчої переробки «Історії одного міста» М.Є.Салтикова-Щедріна. Так, «Пісня чолобийників» навіяна вступним розділом, і сама назва «чолобийники» є калькою салтиковського «головотяпы». Про панів Пшекшицюльського і Кшепшицюльського як представників «польської інтриги» йдеться у розділі «Сказання про шість градоначальниць».

Разом з тим слід відзначити, що Франкові не вдалося опанувати найголовніше у Щедріна – його метод типізації. Жодна подія і жоден персонаж в «Історії одного міста» не мають однозначного аналога в реальній історії Росії – всі вони типізовані. Натомість у Франка бачимо перейменування реальних подій і реальних персонажів, і весь інтерес коментування зводиться до відгадування – хто як переіменований у поемі.

Відзначимо також, що віршування поеми має виразні збіжності з характером віршування Генріха Гейне.

Ботокудиплем’я в Південній Америці (в межах сучасної Бразилії), яке відрізнялось особливою дикістю та нездатністю засвоїти хоч якісь елементи цивілізації.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 1, с. 105 – 126, 431 – 440.