Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Пригоди Дон Кіхота

Іван Франко

Мігуель Сервантес і його «Дон Кіхот»

Пролог

1. Дон Кесада

2. Лицарські романи

3. Дон Кіхот збирається у мандри

4. Дон Кіхот вирушив з дому

5. Дон Кіхот зупинився у коршмі

6. Дон Кіхот і коршмар

7. Посвята у лицарі

8. Дон Кіхот боронить підпаска

9. Битва з купцями

10. Поворот додому. Спалення книжок

11. Санчо Панса

12. Битва з вітряками

13. Битва з ченцями

14. Сутичка з біскайцем

15. Промова дона Кіхота до пастухів

16. Янгези побили дона Кіхота

17. Бальзам Ферабраса

18. Битва з баранами

19. Битва з цирюльником

20. Дон Кіхот визволяє злочинців

21. Битва через осла

22. Лист до Дульчінеї

23. Битва із винними боклагами

24. Сповідь і смерть дона Кіхота


Примітки

Вперше надруковано у журн. «Дзвінок», 1891, № 2–7, 9, 11–23. Наступного року цей же текст без змін видано окремою книжкою з передмовою «Мігуель Сервантес і його «Дон-Кіхот».

Друге виправлене і доповнене видання поеми («Пригоди Дон-Кіхота. З іспанської переробив Іван Франко») вийшло 1899 р. у Львові, а третє, також поправлене, – 1913 р.

Поема «Пригоди Дон-Кіхота» датується на основі першодруку 1891 р.

Текст поеми, а також передмова «Мігуель Сервантес і його «Дон-Кіхот» подаються за третім виданням. В нашому е-перевиданні розділам дано назви – для полегшення орієнтації у змісті. У Франка вони мали тільки римську нумерацію.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 4, с. 167 – 274.