Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Пригоди Дон Кіхота

Іван Франко


Примітки

«Пригоди Дон Кіхота» (1892 р.)

«Пригоди Дон Кіхота» (1892 р.)

Вперше надруковано у журн. «Дзвінок», 1891, № 2–7, 9, 11–23. Наступного року цей же текст без змін видано окремою книжкою з передмовою «Мігуель Сервантес і його «Дон-Кіхот».

Друге виправлене і доповнене видання поеми («Пригоди Дон-Кіхота. З іспанської переробив Іван Франко») вийшло 1899 р. у Львові, а третє, також поправлене, – 1913 р.

Поема «Пригоди Дон-Кіхота» датується на основі першодруку 1891 р.

Текст поеми, а також передмова «Мігуель Сервантес і його «Дон-Кіхот» подаються за третім виданням. В нашому е-перевиданні розділам дано назви – для полегшення орієнтації у змісті. У Франка вони мали тільки римську нумерацію. Додано також ілюстрації з окремого видання 1892 р. В окремому виданні 1899 р. подано всі ілюстрації з видання 1892 р. + 3 нових, теж поданих у нас.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 4, с. 167 – 274.