Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Панські жарти

Іван Франко

Поема з останніх часів панщини

Присвячую пам’яті мойого батька Якова Франка

Передмова

10. Поворот панів

Присвята

11. «Церков заперта!»

1. Давні пани

12. Попа женуть на панщину

2. Новатори і консерватисти

13. Піп-мученик

3. Пан Мигуцький

14. «Бог правди й волі ще не вмер»

4. «Хтось бунтує»

15. Цісар зносить панщину

5. «Піп бунтує!»

16. Панський жарт із комісаром

6. Старий руський піп

17. Комісар у псарні

7. «Заведімо школу в селі!»

18. Пан арештований

8. Тверезість у селі

19. Двір без пана

9. Комісар-агітатор

20. Помста комісара

Січень і лютий 1887


Примітки

Вперше надруковано у кн.: Іван Франко. З вершин і низин. Львів, 1887, с. 76 – 251; вміщена також у другому виданні збірки «З вершин і низин» (Львів, 1893, с. 293 – 391). Із видання 1893 р. було зроблено окрему відбитку під назвою: «Панські жарти. Поема з недавньої минувшини. Івана Франка. Накладом автора. Львів, 1893».

У 1911 р. у Львові поема вийшла окремим виданням: Іван Франко. Панські жарти. Поема з остатніх часів панщини. Четверте доповнене видання. У цьому виданні текст поеми був значно розширений, додано «Передмову», зроблено деякі правки. До того ж Франко пронумерував рядки, подав перед текстом зміст, складений із заголовків окремих епізодів. (В нашому е-виданні ці заголовки розставлено у відповідних місцях розділів).

Подається за виданням 1911 р. Різночитання з виданням 1893 р. можна побачити за допомогою блоку управління варіантами.

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 2, с. 7 – 116.