Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Сон князя

Іван Франко

Недокінчена поема

Заспів

1. [Початковий варіант]

2. [Початковий варіант]

3. [Початковий варіант]

1. Князь і його народ

2. Невідома історія

3. Допотопнії думки

4. Єдина Русь

5. Бажання князя

6. Слабоум пише листа цареві

7. Сон Слабоума

8. Сон віщує свободу

9. Цар нагороджує князя чином лаполиза


Примітки

Вперше надруковано у кн.: Іван Франко. Твори в двадцяти томах, т. 13. К., Держлітвидав, 1954, с. 7 – 25.

Зберігається незакінчений автограф твору (ф. 3, № 216). В останні роки життя І. Франко відредагував написаний текст, вніс окремі стилістичні правки, опустив підзаголовок «Казка про князя і його слугів», а також перший варіант початкових розділів поеми. Нижче наводимо опущені розділи:

В кінці автографа зазначено: «Писано в початку р. 1877, досі не друковано».

Подається за автографом. В нашому е-перевиданні розділам дано назви – для полегшення орієнтації у змісті. У Франка вони (крім Заспіву) мали тільки римську нумерацію.

«Сон князя» – сатира на Венедикта Площанського (1834–1902), одного з діячів клерикально-москвофільського табору, з 1871 по 1887 р. – редактора реакційної газети «Слово».

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1976 р., т. 4, с. 368 – 386.