Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

Сунд і Упасунд (1-а ред.)

Із «Махабхарати»

Переклад Івана Франка

Індійська повість

Повість про Сунда і Упасунда, безмірно цікава під взглядом етнографічним яко джерело многих казок і повістей, вандруючих по всіх народах індоєвропейських, єсть епізодом величезної індійської епопеї «Махабхарати», конечно, епізодом, вставленим пізніше, ніж була зложена головна основа епопеї. Для свого переводу ми покористовувались перекладом Боппа.

7 – 10/ХІ 1883


Примітки

Друкується вперше за автографом № 407. Цей ранній переспів епізоду з першої книги «Махабхарати» дуже відрізняється від відомого друкованого тексту не тільки розміром і технікою вірша, а й образністю, загальним поетичним ладом. Вдавшись до римованого ямбу, І. Франко тут відійшов од розміру першоджерела, зберігши при цьому основні сюжетні колізії та образну систему оригіналу. Оскільки ця редакція має самостійну художню вартість, публікуємо переспів у даному томі як варіант відомого тексту. Цей другий, старіший за часом створення варіант перекладу є цілком вільною передачею фрагменту «Махабхарати». Вільнішою тут є і передача власних імен і назв, коментованих вище (так, наприклад, дайтья називаються дайчанами).

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1977 р., т. 8, с. 571 – 582.