Логотип сайта «Іван Франко»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Новини

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

24.04.2017 Нове видання Івана Франка

Обкладинка другого видання поеми І. Франка «Лис Микита» (1896 р.) Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена обкладинкою поеми «Лис Микита» (1896 р.).

Більше інформації…

22.04.2017 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1886 року.

Звісно, на таких умовах «одностороннього недовір’я» ніякого діла мати не можна, і я думаю, що коли вже самі заповідаєте війну, то й воюйте собі на здоров’я. (21.04.1886 р. До М. П. Драгоманова)

Більше інформації…

20.04.2017 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – наступні 10 творів, включаючи «Із жартів цісаря Августа».

Сміхом вибухли веселим всі присутні нараз. / Але цісар касієра велів кликать зараз; / Стрепенулась щедра жилка в великому серці: / «Відчисли сьому поету сто тисяч сестерцій!»

Більше інформації…

18.04.2017 Новий огляд

Публікуємо огляд «Beilage zur Allgemeine Zeitung, 1897, 1 – 226» (1898 р.).

Обіймаючи такий широкий обсяг людської духової праці, монахівська «Beilage» мусить часто торкатися й слов’янського світу, а часом подає праці, що доторкаються й України-Руси.

Більше інформації…

16.04.2017 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Лекції ненависти» (1902 р.).

«Dziennik Polski» і здавна серед польської преси веде перед у русиножерній заїлості, спарованій з бездонною глупотою.

Більше інформації…

14.04.2017 Нова біографічна стаття

В розділі «Біографії. Некрологи» публікуємо статтю «Із переписки П. Куліша з галичанами 1870 – 1871 рр.» (1898 р.).

Отсе «посланіє» – можна сказати, остатнє слово Куліша в його зносинах з галичанами, найліпша характеристика тих зносин і їх провідних думок.

Більше інформації…

12.04.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історія» публікуємо передмову до збірника документів «Матеріали до культурної історії Галицької Руси 18 і 19 віку» (1902 р.).

Нагромадження багатшого матеріалу, передовсім архівального, ставало очевидним постулатом успішного студіювання історії не лише культурного, але й літературного відродження нашої нації.

Більше інформації…

10.04.2017 Нова стаття з етнографії

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована рецензія «Die mandragora im südrussischen volksglauben» (1897 р.).

Автор не подає суцільного образу вірувань русинів-українців про ту рослину, а підмішує на кождім кроці руські подробиці польськими, чеськими, німецькими і т. п.

Більше інформації…

8.04.2017 Нове пам’ятне місце І. Франка

У селі Криворівня (нині Верховинського району Івано-Франківської області) Іван Франко проводив літній відпочинок у 1901 – 1914 роках. Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією будинку у Криворівні (1901 – 1914 рр.).

Більше інформації…

6.04.2017 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» публікуємо «Рецензію на чеські переклади творів Тараса Шевченка» (1895 р.).

Я ограничив свою роботу власне на порівнянні перекладів з оригіналом, підчеркуючи місця, де переклади або зовсім невірно передають його, або передають його свобідно.

Більше інформації…

4.04.2017 Нова критична замітка

В розділі «Літературна критика» публікуємо рецензію «Остап Луцький. З моїх днів. Поезії» (1906 р.).

О. Луцький вирізняється від сих своїх найближчих сусідів на нашім молодім Парнасі також сильніше виробленою індивідуальністю і енергією волі.

Більше інформації…

2.04.2017 Нове оповдання

В розділі «Прозові твори» публікуємо оповідання «Свиня» (1890 р.).

Свине, – кажуть, – схаменися! Як ти живеш? Де в тебе сумління? Адже оглянься на себе, яка ти невмита, нечесана, нехарапутна, неосвічена! Подумай тілько, пощо ти в бога живеш?

Більше інформації…

30.03.2017 Нові поезії

Публікуємо поезії Івана Франка, не включені ним до збірок. Сьогодні – твір 1892 року «Цар-бог».

Бо так притисло їх твоє ярмо, / Що довше вже не здужають держати, / Як швидко їх царя не навчимо / Богом вважати.

Більше інформації…

28.03.2017 Нові спогади

Публікуємо спогади І. Франка «Перший рік видання «Громадського голосу» (1916 р.).

Будзиновський справді зараз приступив до видання «Громадського голосу», яке держав на своїх плечах цілий рік.

Більше інформації…

26.03.2017 Нове видання Івана Франка

Титульна сторінка збірки поезій І. Франка «Зів’яле листя» (1896 р.) Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена титульною сторінкою збірки поезій «Зів’яле листя» (1896 р.).

Більше інформації…

24.03.2017 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1886 року.

Я їду по святах до Києва і Одеси, коли маєте що-небудь передати такого, що можете повірити рукам ренегата, то я готов служити. (6.04.1886 р. До М. П. Драгоманова)

Більше інформації…

22.03.2017 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – поема «Галли й германи».

1. Стан Галлії в часи Цезаря / 2. Друїди й рицарі у галлів / 3. Релігія та звичаї галлів / 4. Звичаї германів / 5. Природний світ Германії

Більше інформації…

20.03.2017 Нове оголошення

Публікуємо оголошення «Притчата за еднорога и нейният български вариант» (1897 р.).

Ся притча на слов’янськім, правдоподібно болгарськім грунті дуже вчасно перероблена була на «Притчу о багатих».

Більше інформації…

18.03.2017 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована стаття «В справі «Бердяєв contra Маковей» (1899 р.).

Бо справді, що Ви скажете про людину, що лає Вас донощиком за те, що Ви назвали її патріотом?

Більше інформації…

16.03.2017 Нова біографічна стаття

В розділі «Біографії. Некрологи» публікуємо статтю «Уїльям Еверт Гладстон, його писательська і наукова діяльність» (1898 р.).

Розпочавши свою політичну кар’єру консерватистом, він закінчив її радикалом, федералістом, мало що не соціалістом.

Більше інформації…

14.03.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історія» публікуємо рецензію «Monumenta confraternitatis stauropigianae Leopoliensis» (1899 р.).

І сій другій частині першого тому приходиться зробити ті самі закиди, які були зроблені першій нашим рецензентом: брак опису документів.

Більше інформації…

12.03.2017 Нова стаття з етнографії

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована рецензія «Lud», орган народознавчого товариства у Львові» (1896 р.).

Автор з великою ерудицією стверджує, що право першої ночі, яке звичайно вважається витвором середніх віків і феодальних стосунків, насправді було залишком прастарого гетеризму.

Більше інформації…

10.03.2017 Нове пам’ятне місце І. Франка

Будинок у Львові (вул. Винниченка, 26), в якому в 1898 – 1912 рр. містилось Наукове товариство ім. Шевченка. Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією будинку у Львові (1898 – 1912 рр.).

Більше інформації…

8.03.2017 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» публікуємо статтю «Іпатій Потій як церковний письменник» (1895 р.).

Зазначив у вступі відносну занедбаність літературних праць Потія у нашому столітті і їх важливість для кращого пізнання і оцінки цієї непересічної особистості.

Більше інформації…

6.03.2017 Нова критична замітка

В розділі «Літературна критика» публікуємо рецензію «Терешко Проклятый. А. Д. Г.» (1905 р.).

Се поема, писана якимось дуже малотямущим автором, наївним способом старого українського віршування Білецьких-Носенків та Кострицьких.

Більше інформації…

4.03.2017 Нова повість

В розділі «Прозові твори» публікуємо повість «Між добрими людьми» (1890 р.).

Я вислухала його слів, як холодний стовп. Він почав потішати мене, говорив, що ніколи не забуде про мене, що буде писати мені, – але я знала, що й він сам потребує потіхи.

Більше інформації…

2.03.2017 Нові поезії

Публікуємо поезії Івана Франка, не включені ним до збірок. Сьогодні – твори 1891 року.

Болячка / Киця

Більше інформації…

28.02.2017 Нові спогади

Публікуємо записку І. Франка «Історія моєї хороби» (1908 р.).

Очевидно, люди, що аранжували ті складки і подавали ті оголошення, мали якийсь інтерес у тім, щоб ширша публіка не знала, на кого ідуть складки і з якого приводу.

Більше інформації…

26.02.2017 Нове видання Івана Франка

Початок статті І. Франка «Селянський рух у Галичині», надрукованої в австрійському журналі «Die Zeit» (1895 р.) Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена початком публікації статті «Селянський рух у Галичині» (1895 р.).

Більше інформації…

24.02.2017 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1886 року.

Ваш лист закороткий і занадто голословний, щоб переконати людей не східних з Вами поглядів, але зате доволі гострий і категоричний, щоб викликати роздразнення у старших. (3.03.1886 р. До М. П. Драгоманова)

Більше інформації…

Архів новин

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2010 – 2017 М.І.Жарких (ідея, технологія, коментарі)

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 16872

Модифіковано : 4.03.2017

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.