Логотип сайта «Іван Франко»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Новини

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

28.06.2017 Нове пам’ятне місце І. Франка

У приміщенні Міщанського братства у Тернополі виступав Іван Франко. Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією будинку Міщанського братства у Тернополі (1905 – 1911 рр.).

Більше інформації…

26.06.2017 Нова праця з історії літератури

В розділі «Історія літератури» публікуємо монографію «Іван Вишенський і його твори» (1894 р.). сьогодні – «1. Дотеперішні праці про Івана Вишенського».

Праця В. Завитневича / Праці М. Сумцова, О. Огоновського, І. Франка / Стаття І. Житецького / Рукописи творів І. Вишенського

Більше інформації…

24.06.2017 Нова критична стаття

В розділі «Літературна критика» публікуємо статтю «Українська література 1904 – 1906 рр.» (1907 р.).

Однак великі ініціативи та ідеї до цього часу ще не засвідчили жодної вартої згадки політичної дії, жодного гідного літературного наслідку.

Більше інформації…

22.06.2017 Нова казка

В розділі «Прозові твори» публікуємо казку «Ріпка» (1891 р.).

Упала ріпка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на сучку Фінку, сучка на кицю Варварку, а мишка – шусть у шпарку.

Більше інформації…

20.06.2017 Нові поезії

Публікуємо поезії Івана Франка, не включені ним до збірок. Сьогодні – «Три долі» (1895 р.).

А чим тобі на світі буть? / Будь русином і хлопським сином! / Талант твій буде рвать тебе / Між люди, в вир життя могучий.

Більше інформації…

18.06.2017 Нове видання Івана Франка

Титульна сторінка окремого відбитка статті І.Франка «Южнорусская пасхальная драма» (1896 р.) Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена титульною сторінкою статті «Южнорусская пасхальная драма» (1896 р.).

Більше інформації…

16.06.2017 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1886 року.

Надумав я таки з новим роком розпочати видавництво «Поступу», – що буде, то й буде. Не спускаючись на нічию поміч, я зачну просто на ті гроші, які здужаю заробити. (17.09.1886 р. До М. П. Драгоманова)

Більше інформації…

14.06.2017 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – наступні 8 творів, включаючи «Порядний робітник».

Його куций наділ / Більше родив плодів. / Ніж великі сусідські городи; / Тому зависть людська / Хвать, як чарівника / Посуджа й окрика, / Що сусідам усім робить шкоди.

Більше інформації…

12.06.2017 Нова критична замітка

Публікуємо рецензію «Georg Brandes. Polen» (1899 р.).

Так само сумнівним мені видається, коли Брандес дає своїй книзі назву «Поляки» і далі всюди в тексті теж говорить про цілу націю, не знаючи пруських та австрійських поляків.

Більше інформації…

10.06.2017 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Із-за з’їзду славістів» (1904 р.).

Розуміється, що сі аргументи не переконали польських шовіністів, а різкий тон проф. Бодуена-де-Куртене ще більше роздразнив їх.

Більше інформації…

8.06.2017 Нова біографічна стаття

В розділі «Біографії. Некрологи» публікуємо рецензію «Б. Гринченко. П. А. Кулиш, биографический очерк» (1899 р.).

Є се невеличкий і дуже гарно написаний нарис, у котрім подано і найважніше з біографії, і багато важного та розумного для характеристики Куліша.

Більше інформації…

6.06.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історія» публікуємо статтю «Три рукописні підручники руські з літ 1806, 1815, 1829» (1902 р.).

І не треба думати, що лише людові та середні школи стояли під такою цензурою. І на університетах не було ліпше, і там професори не мали ніякої свободи в своїх викладах.

Більше інформації…

4.06.2017 Нова стаття з фольклористики

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована стаття «Опришок Мирон Штола» (1898 р.).

Пісні про опришків, які досі заховалися в устах гуцулів або жили ще донедавна і дійшли до друкованих збірок, говорять про новіших опришків, що опришкували вже за австрійських часів.

Більше інформації…

2.06.2017 Нове пам’ятне місце І. Франка

В квітні 1904 р., перебуваючи разом з М. С. Грушевським в Італії, Іван Франко відвідав базиліку Сан-П’єтро ін Вінколі в Римі і бачив там скульптуру Мойсея роботи Мікельанджело. Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією скульптури Мойсея роботи Мікельанджело (1904 р.).

Більше інформації…

30.05.2017 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» публікуємо рецензію «Сочинения Григория Саввича Сковороды» (1895 р.).

Зібрати й видати в одній збірці всі твори Сковороди, як ті, що були досі друковані, так ті, що ще лежали в рукописах.

Більше інформації…

28.05.2017 Нова критична замітка

В розділі «Літературна критика» публікуємо рецензію «Іван Галайда. Збірник січових пісень» (1906 р.).

Про тяжку мізерію свідчить отся книжечка, склеєна з різних віршів і пісень, уже відомих із давніших друків, або нових та таких, що краще б лишилися невідомими.

Більше інформації…

26.05.2017 Нова казка

В розділі «Прозові твори» публікуємо казку «Без праці» (1891 р.).

Боже, змилуйся надо мною! Позволь мені хоч день один, хоч одну годину прожити без праці, без думки про працю!

Більше інформації…

24.05.2017 Нові поезії

Публікуємо поезії Івана Франка, не включені ним до збірок. Сьогодні – два твори 1894 р.

Ось мужик сидить і стогне, / Онде лис за парканом. / «Почекай ти, клятий лисе, / Дам тобі я топором!»

Більше інформації…

22.05.2017 Новий автограф Івана Франка

Автограф першої сторінки переспіву І.Франка індійської легенди «Сунд і Упасунд» (1896 р.) з епопеї «Махабхарата» Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена автографом першої сторінки переспіву індійської легенди «Сунд і Упасунд» (1896 р.).

Більше інформації…

20.05.2017 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1886 року.

Взагалі, я радив би Вам не кидати так з легкої руки такими закидами, як те, що Ваші книжки розікрали; за книжки прислані Вами на мої руки, я відповідаю. (24.06.1886 р. До М. П. Драгоманова)

Більше інформації…

18.05.2017 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – цикл «Римські звичаї».

Перший розвід у Римі / Віріпляка – богиня подружньої згоди в Римі / Сімейний обід / Римська молодіж / При столі / Sursum Cordа!

Більше інформації…

16.05.2017 Новий огляд

Публікуємо огляд «Конгрес орієнталістів» (1898 р.).

Про величезну масу переробленого на конгресі наукового матеріалу можна буде мати докладне виображення аж тоді, коли будуть опубліковані стенографічні протоколи з засідань усіх секцій.

Більше інформації…

14.05.2017 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Шекспірів фонд» (1902 р.).

Київські земляки поручили мені допильнувати видання і на мою пропозицію згодилися поручити економічний і грошевий бік, як також розпродажу книжок «Українсько-руській видавничій спілці».

Більше інформації…

12.05.2017 Нова біографічна стаття

В розділі «Біографії. Некрологи» публікуємо статтю «Листування Куліша з Володимиром Барвінським в першій половині 1871 г.» (1898 р.).

Судячи з деяких листів, що знаходяться в моїй колекції, деяким особам, мабуть, цікаво було б, щоб знищити або прибрати до рук ці листи.

Більше інформації…

10.05.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історія» публікуємо статтю «Руське духовенство в боротьбі з народними віруваннями при кінці XVIII в.» (1902 р.).

Останки поганства, злегка підкрашені християнською краскою, толеровані, а іноді навіть піднесені до ступня церковної догми живуть і лишаються далі довгі століття.

Більше інформації…

8.05.2017 Нова стаття з фольклористики

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована рецензія «Mélusine» (1897 р.).

Отся найстарша французька фольклористична часопись, містить у перших 8 номерах восьмого тому досить цікавого матеріалу, між іншим також і з українсько-руського народовідання.

Більше інформації…

6.05.2017 Нова стаття з етнографії

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована замітка «Народознавче товариство» (1897 р.).

Третє загальне засідання Народознавчого товариства, що відбулося недавно, повинно було звернути увагу щирої громадськості на це товариство і на його орган «Люд».

Більше інформації…

4.05.2017 Нове пам’ятне місце І. Франка

В цьому будинку (Дрогобич, вул. Мазепи, 16) в 1902 році відбулось робітниче віче, організоване Іваном Франком. Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією будинку у Дрогобичі (1902 р.).

Більше інформації…

2.05.2017 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» публікуємо замітку «Бібліографічна рідкість» (1895 р.).

Житія Марії Єгипетської нема ані в числі тих друків, ані воно не вміщене в жаднім із них так, щоб найдений мною екземпляр міг бути осібною відбиткою того видання.

Більше інформації…

30.04.2017 Нова критична замітка

В розділі «Літературна критика» публікуємо рецензію «Słowo o pułku Igora» (1906 р.).

Лепкий, не силкуючися ні на яку систематичність, вибрав вільний, різнорідний розмір, переважно ліричний, силкувався при кожнім уступі відгадати і відчути його питому мелодію.

Більше інформації…

Архів новин

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2010 – 2017 М.І.Жарких (ідея, технологія, коментарі)

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 17388

Модифіковано : 31.05.2017

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.