Логотип сайта «Іван Франко»
Лист на сайт
Версія для друку
Стрічка новин (RSS)
Новини

Новини

Читайте наші новини
у зручному форматі:

Живий журнал Facebook Твітер RSS
Живий журнал Facebook Твітер RSS

20.07.2017 Нове оповідання

В розділі «Прозові твори» публікуємо оповідання «Задля празника» (1891 р.).

Пане касієр! Кошти справлення мундурів записати кождому на його рахунок, розложити на півроку і стягати щотижня при виплаті!

Більше інформації…

18.07.2017 Нова поема

Публікуємо поему «Іван Вишенський» (1900 р.).

1. Гора Афон / 2. Дзвонять по аскету / 3. Проводжають аскета / 4. Аскет – Іван Вишенський / 5. Іван у печері / 6. Іван і павук / 7. Старця точать сумніви / 8. Спогад про Україну

Більше інформації…

16.07.2017 Нові поезії

Публікуємо цикл поезій «Із днів журби» (1900 р.).

1. «День і ніч сердитий вітер…» / 2. «В парку є одна стежина…» / 3. У парку / 4. «Коли часом в важкій задумі…»

Більше інформації…

14.07.2017 Новий автограф Івана Франка

Сторінка німецького рукопису дисертації І.Франка «Варлаам і Йоасаф» (1896 р.) Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена автографом сторінки німецького рукопису дисертації «Варлаам і Йоасаф» (1896 р.).

Більше інформації…

12.07.2017 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1886 року.

Я при «Зорі» остаюсь ще тільки до кінця сього року, а з новим роком задумав розпочати на власну руку видання місячного журнальчика «Поступ». (24.10.1886 р. До Б. С. Познанського)

Більше інформації…

10.07.2017 Нові переклади

В розділі «Переклади» завершуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – останні 7 творів, включаючи «Папірій і вартовий».

Поблід вояк-неборака, бо знав, чим то пахне: / Скаже консул одно слово, він тут же й потахне. / Та Папірій, побачивши, що той убоявся, / Ані словом вже до нього більш не обізвався.

Більше інформації…

8.07.2017 Нова критична замітка

Публікуємо рецензію «Буковинська Русь» (1900 р.).

Головна її сила – вияснення історії і стану руського шкільництва на Буковині від його початків і досі.

Більше інформації…

6.07.2017 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Сухий пень» (1905 р.).

Справа українського слова, українського розвою чужа для великоруської суспільності; та суспільність також засліплена своїм державним становищем.

Більше інформації…

3.07.2017 Нова біографічна стаття

В розділі «Біографії. Некрологи» публікуємо замітку «Маковей О. Панько Олелькович Куліш. Огляд його діяльності» (1900 р.).

Невірний був його суд про Шевченка і про народну творчість, опертий на нерозумінні великої різниці між колективною, імперсональною творчістю і індивідуальною, повною огню поезією Шевченка.

Більше інформації…

2.07.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історія» публікуємо статтю «Коли вмер Ісус Христос?» (1904 р.).

Г. Ахеліс пробував дійти до певнішого висновку при помочі астрономічних обчислень і дійшов до двох можливих дат: п’ятниця, 7 квітня року 30 нашої ери.

Більше інформації…

30.06.2017 Нова стаття з фольклористики

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована замітка «Гуцульські примівки» (1898 р.).

Майже в кождім селі, звичайно розкиненім по горах, ярах і верхах, є кілька або кільканадцять голосних знахарів та примівників і примівниць.

Більше інформації…

28.06.2017 Нове пам’ятне місце І. Франка

У приміщенні Міщанського братства у Тернополі виступав Іван Франко. Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією будинку Міщанського братства у Тернополі (1905 – 1911 рр.).

Більше інформації…

26.06.2017 Нова праця з історії літератури

В розділі «Історія літератури» публікуємо монографію «Іван Вишенський і його твори» (1894 р.). сьогодні – «1. Дотеперішні праці про Івана Вишенського».

Праця В. Завитневича / Праці М. Сумцова, О. Огоновського, І. Франка / Стаття І. Житецького / Рукописи творів І. Вишенського

Більше інформації…

24.06.2017 Нова критична стаття

В розділі «Літературна критика» публікуємо статтю «Українська література 1904 – 1906 рр.» (1907 р.).

Однак великі ініціативи та ідеї до цього часу ще не засвідчили жодної вартої згадки політичної дії, жодного гідного літературного наслідку.

Більше інформації…

22.06.2017 Нова казка

В розділі «Прозові твори» публікуємо казку «Ріпка» (1891 р.).

Упала ріпка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на сучку Фінку, сучка на кицю Варварку, а мишка – шусть у шпарку.

Більше інформації…

20.06.2017 Нові поезії

Публікуємо поезії Івана Франка, не включені ним до збірок. Сьогодні – «Три долі» (1895 р.).

А чим тобі на світі буть? / Будь русином і хлопським сином! / Талант твій буде рвать тебе / Між люди, в вир життя могучий.

Більше інформації…

18.06.2017 Нове видання Івана Франка

Титульна сторінка окремого відбитка статті І.Франка «Южнорусская пасхальная драма» (1896 р.) Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена титульною сторінкою статті «Южнорусская пасхальная драма» (1896 р.).

Більше інформації…

16.06.2017 Нові листи Івана Франка

Продовжуємо публікацію листів Івана Франка. Сьогодні – наступні п’ять листів 1886 року.

Надумав я таки з новим роком розпочати видавництво «Поступу», – що буде, то й буде. Не спускаючись на нічию поміч, я зачну просто на ті гроші, які здужаю заробити. (17.09.1886 р. До М. П. Драгоманова)

Більше інформації…

14.06.2017 Нові переклади

В розділі «Переклади» продовжуємо публікувати цикл «Історія давнього Риму» (1915 – 1916 рр.). Сьогодні – наступні 8 творів, включаючи «Порядний робітник».

Його куций наділ / Більше родив плодів. / Ніж великі сусідські городи; / Тому зависть людська / Хвать, як чарівника / Посуджа й окрика, / Що сусідам усім робить шкоди.

Більше інформації…

12.06.2017 Нова критична замітка

Публікуємо рецензію «Georg Brandes. Polen» (1899 р.).

Так само сумнівним мені видається, коли Брандес дає своїй книзі назву «Поляки» і далі всюди в тексті теж говорить про цілу націю, не знаючи пруських та австрійських поляків.

Більше інформації…

10.06.2017 Нова публіцистична стаття

У розділі «Публіцистика» опублікована стаття «Із-за з’їзду славістів» (1904 р.).

Розуміється, що сі аргументи не переконали польських шовіністів, а різкий тон проф. Бодуена-де-Куртене ще більше роздразнив їх.

Більше інформації…

8.06.2017 Нова біографічна стаття

В розділі «Біографії. Некрологи» публікуємо рецензію «Б. Гринченко. П. А. Кулиш, биографический очерк» (1899 р.).

Є се невеличкий і дуже гарно написаний нарис, у котрім подано і найважніше з біографії, і багато важного та розумного для характеристики Куліша.

Більше інформації…

6.06.2017 Нова стаття з історії

В розділі «Історія» публікуємо статтю «Три рукописні підручники руські з літ 1806, 1815, 1829» (1902 р.).

І не треба думати, що лише людові та середні школи стояли під такою цензурою. І на університетах не було ліпше, і там професори не мали ніякої свободи в своїх викладах.

Більше інформації…

4.06.2017 Нова стаття з фольклористики

В розділі «Етнографія і фольклористика» опублікована стаття «Опришок Мирон Штола» (1898 р.).

Пісні про опришків, які досі заховалися в устах гуцулів або жили ще донедавна і дійшли до друкованих збірок, говорять про новіших опришків, що опришкували вже за австрійських часів.

Більше інформації…

2.06.2017 Нове пам’ятне місце І. Франка

В квітні 1904 р., перебуваючи разом з М. С. Грушевським в Італії, Іван Франко відвідав базиліку Сан-П’єтро ін Вінколі в Римі і бачив там скульптуру Мойсея роботи Мікельанджело. Галерея пам’ятних місць Івана Франка поповнена фотографією скульптури Мойсея роботи Мікельанджело (1904 р.).

Більше інформації…

30.05.2017 Нова стаття з історії літератури

В розділі «Історія літератури» публікуємо рецензію «Сочинения Григория Саввича Сковороды» (1895 р.).

Зібрати й видати в одній збірці всі твори Сковороди, як ті, що були досі друковані, так ті, що ще лежали в рукописах.

Більше інформації…

28.05.2017 Нова критична замітка

В розділі «Літературна критика» публікуємо рецензію «Іван Галайда. Збірник січових пісень» (1906 р.).

Про тяжку мізерію свідчить отся книжечка, склеєна з різних віршів і пісень, уже відомих із давніших друків, або нових та таких, що краще б лишилися невідомими.

Більше інформації…

26.05.2017 Нова казка

В розділі «Прозові твори» публікуємо казку «Без праці» (1891 р.).

Боже, змилуйся надо мною! Позволь мені хоч день один, хоч одну годину прожити без праці, без думки про працю!

Більше інформації…

24.05.2017 Нові поезії

Публікуємо поезії Івана Франка, не включені ним до збірок. Сьогодні – два твори 1894 р.

Ось мужик сидить і стогне, / Онде лис за парканом. / «Почекай ти, клятий лисе, / Дам тобі я топором!»

Більше інформації…

22.05.2017 Новий автограф Івана Франка

Автограф першої сторінки переспіву І.Франка індійської легенди «Сунд і Упасунд» (1896 р.) з епопеї «Махабхарата» Галерея автографів і видань Івана Франка поповнена автографом першої сторінки переспіву індійської легенди «Сунд і Упасунд» (1896 р.).

Більше інформації…

Архів новин

Сподобалась сторінка? Допоможіть розвитку нашого сайту!

© 2010 – 2017 М.І.Жарких (ідея, технологія, коментарі)

Передрук статей із сайту заохочується за умови
посилання (гіперпосилання) на цей сайт

Сайт живе на

Число завантажень : 17538

Модифіковано : 31.05.2017

Якщо ви помітили помилку набору
на цiй сторiнцi, видiлiть її мишкою
та натисніть Ctrl+Enter.