Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

8.09.1883 р. До І. М. Белея

Нагуєвичі Нагуєвичі, IX/8 1883

Коханий Іва!

Пише мені Павлик, що не має срібла, – пошли йому моїх 10 fl., що ще суть у тебе.

Статтю для «Діла» виготовлю слідуючого тижня, досі не мав часу, бо в полі робота.

Якби мав ти спосібність переказати Людв[ікові] і просити його, щоб прислав мені на тиждень книжку Thun-a «Revolutionäre Bewegungen in Russland», то будь ласка.

За посилку і тактовне її устроєння дякую сердечно.

Цілую тя. Твій Ів.

Шлю XII штук «Приказок» для «Зорі».


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Культура», 1925, № 2, с. 67 – 68.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 908.

Людвік – Л. Інлендер.

ThunАльфонс Тун (1853 – 1885), німецький економіст. Книга, якою цікавився Франко, зветься «Geschichte der revolutionären Bewegung in Russland» (Leipzig 1883).

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 357.