Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

28.10.1883 р. До М. І. Павлика

Львів

Коханий!

Проект мій з Дзв[онковськими] розби[в]ся оконечно. Ну, се байка – не світ же на нім був побудований. Та тільки біда, що Ви поки що остаєтесь на льоду, а я і придумати вже не можу, що далі робити і як радити. У мене тепер безденеж’є таке, що ні за що навіть вислати Вам відобраний від Данилюка Ваш рукопис «Ремесел». Не прогнівайтесь, проте, коли іще кілька день у мене пролежить. Я вчора доперва написав до Драгоманова, досі годі було прибратися.

Щодо географії Реклю, то я говорив з деякими людьми від Тов[ариства] Шевченка. Вони особисто були б за тим, та тільки не знати, як рішить виділ. А друга річ – карти і рисунки. Се речі такі дорогі, що зможуть відстрашити хоч кого. Отже, в тім згляді я запитую Вас, що сказати людям. Чи вистарчила б одна карта або нехай і дві, чи ні? На одну – дві, не найкращі і дешеві, товариство, може, і пристало би, видавати ж так, як Гашет, воно абсолютно не зможе. Коли поїду на Вкраїну, ще і досі не знаю. Треба б одежі і грошей на дорогу, а нема. Хочу писати дещо для польських місячників, може, заплатять. А тут Федорович налягає, щоб писати йому, а тут праця о шпихлірах, а тут ще двадцять інших праць – голова тріщить! Який жаль, що Ви не у Львові, – оба разом ми борше дали б собі раду!

Тут починається робота серед молодежі – зав’язуємо Кружок статистично-етнографічний. Я уложив програм такий, що хочби тільки невеличку, механічну її частину виконати, то вже була б заслуга велика. Побачимо, які будуть жнива.

Пишіть, як Вам живеться!

Цілую Вас.

Ваш Іван.

Адресуйте до мене: І. Ф. Львів, Ulica Lindego, № 3, mieszkanie р. Nahomego.

Що Ви скажете на те, якби зладити з Вашого польського манускрипта частину, н[а]пр., про цехи на Україні, по-нашому і напечатати чи то в «Ділі», чи навіть в вид[анні] «Просвіти»? Початок, про доісторичні часи, у Под[олинськ]ого і в Вашому рукописі доволі слабий, надто короткий і поверховий, але робота о цехах добра. Подумайте і напишіть.


Примітки

Вперше надруковано: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 4, с. 235 – 236. Дата поставлена укладачем «Переписки» М. Павликом. У примітці він пише:

«Дату вписую тепер, м[іж] і[ншим] на тій підставі, що лист до мене писаний на такім самім (рожевім) папері, на якім писаний […] лист І. Франка до Драгоманова з 27.X 1883; тут як і там, подана й тота сама адреса Франка».

Дата – 28 жовтня 1883 р. – підтверджується і змістом листа: у листі зазначається: «Я вчора доперва написав до Драгоманова».

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, №1501.

Щодо географії Реклю… – Йдеться про п’ятий том «Всесвітньої географії» Жан Жака Елізе Реклю (1830 – 1905), де описується географія України. В написанні цього тому брав участь М. Драгоманов. М. Павлик перекладав цей том українською мовою.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 367 – 368.