Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

10.09.1883 р. До М. І. Павлика

Нагуєвичі 10.ІХ

Дорогий друже!

Не знаю, чи Ви, може, не занедужали або не загнівались на мене, що ніякої відомості від Вас нема. Не знаю навіть, чи Ви одержали мій лист і гроші від Б[еле]я, про котрі я писав, і як Вам поводиться, і що поробляєте, і чи взагалі пробуваєте ще в Коломиї, чи, може, виемігрували куди-небудь. Правда, пишучи послідній лист, я обіцяв Вам живо написати ще один, ну, але се відвелося, не було о чім. Я незадовго надіюсь на пару годин заїхати до Вас до Коломиї, бо буду в Станіславі, де маю виписувати різні старі папери і документи, то ж, будьте ласка, відпишіть мені, чи є Ви ще тамечки і де Вас шукати. Не знаю ще напевно, коли приїду, бо доперва нині пишу до Фед[оровича] о гроші на дорогу. Думка є у мене їхати сеї осені до Росії і зібрати матеріал для історії укр[аїнської] літератури. Як би то було гарно, якби ми могли сю штуку оба ладити і передискутовувати кожний уступ, – оба скористали б!

Коли ще кореспондуєте з Д[рагоман]овим, то просіть його для мене о комплект «В[ольного] сл[ова]», коли ще є, – у мене були перші н[оме]ри, та й ті люди розібрали, так що самому нема в що заглянути. Чи не ласка б його була прислати відбитку з італьянської статті, котру він печатав в «Rivista minima» про українську літературу, – може б, мені придалася? Не прогнівайтесь, що я з своїми просьбами до Др[агоман]ова аж до Вас удаюся, але що ж діяти, коли на мене Др[агоман]ов, очевидно, гнівний і на мій лист не відповідає, так що я вже і смілості не маю його о що-небудь просити.

Здались би тут і брошури «Про багатство і бідність» і «Про хліборобство», бо що було, те все розпустив між люди, «» ще є всього лиш кілька примірників. Вправді, я і сам ладжусь написати до Др[агоман]ова, бо надіюсь сими днями післати йому трохи пісень, – але се не завадить, коли й Ви від себе передасте йому мою просьбу. Я дуже цікавий знати, що там у нього чувати, чи і коли буде «В[ольное] сл[ово]» виходити – тими часами нічогісінько ні про що не знаю. Я сими часами ліновствую. Зладив статтю про «Потопу світу» і післав Пар[тицьк]ому, не знаю ще, що він мені відповість і чи буде друкувати. Тепер ладжу другу книжечку для «Просвіти» «Про роботу і її ціну». Рейса записую незадовго на виплат з Відня.

Чи маю прислати Вам Шпільгагена, чи ні? Будьте ласкаві, напишіть що-небудь, най знаю, що з Вами дієтьсяі

Ваш щирий Ів. Фр.

Сестрам Вашим кланяюсь.


Примітки

Вперше надруковано: Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876 – 1895). Зладив і видав Михайло Павлик. – Чернівці, 1910 р., т. 4, с. 210 – 211.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1498.

Думка є у мене їхати сеї осені до Росії… – До Росії, тобто на Наддніпрянську Україну, І. Франко виїхав пізніше, у 1885 р.

…статті, котру він печатав в «Rivista minima» про українську літературу?… – Йдеться про роботу М. Драгоманова «La litterature oukrainienne, proscrite par le gouvernement russe. Rapport presente an Congres litteraire de Paris (1878) par Michel Dragomanov», Женева, 1878, яка вийшла французькою мовою і була перекладена також італійською, сербською, іспанською мовами. Італійською перероблена і доповнена у 1880 р.: «La literatura di una nazione plebica («Rivista Internazionale del Socialismo». Milano, 1880, s. 4).

…ладжу другу книжечку для «Просвіти» «Про роботу і її ціну». – Праці під такою назвою у І. Франка нема.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 357 – 358.