Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

7.01.1885 р. До О. Я. Кониського

Львів Львів, д[ня] 7/1 1885

Ласкавий добродію!

Давно вже я збирався і гаряче бажав звидіти Україну і Київ і для того радо годжуся на Ваш проект, висказаний у посліднім листі до мене. Але лист Ваш до Б[еле]я, згадуючий о якихось історіях, занепокоїв мене, і для того я прошу Вас якнайшвидше донести мені, чи взагалі подорож моя тепер можлива і пожадана. Від Вашої відповіді залежати будуть мої старання о паспорт.

Не пишу Вам нічого о наших ділах, у котрих, впрочім, надто цікавого нема нічого. Дай бог, щоб і у нас, і у Вас все направлялось до доброго. Засилаю Вам і всім знакомим мій поклін і сердечне поздоровлення.

Ваш Іван.


Примітки

Вперше надруковано: жури. «Життя й революція», 1927, № 5, с. 237.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 77, № 126, с. 134.

…годжуся на Ваш проект… – В листах від 20 (8) і 29 (17) грудня 1884 р. О. Кониський запрошував І. Франка приїхати до Києва для обговорення питання про зміст і напрям журналу «Зоря».

…лист Ваш до Белея, згадуючий о якихось історіях… – Мова йде про звинувачення О. Кониського в українофільській діяльності з боку москвофілів І. Наумовича та В. Площанського [див. лист-відповідь О. Кониського до І. Франка від 11 січня 1885 р. – ІЛ, ф. 3, № 1603, с. 469 – 470].

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 521.