Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

14.01.1885 р. До О. Я. Кониського

Львів Львів, д[ня] 14/1 1885. Ул. Ліндого, ч[исло] 3

Високоповажний добродію!

Я рішився їхати, хоч станеться се аж десь в початку лютого, бо до того часу маю ще деякі діла полагодити. Шлю Вам «Зорю», н[оме]р перший, щоб Вас доочно переконати, яка вона є і яка буде.

Гроші прийшли, і Б[еле]й держить їх у себе. О побільшенні об’єму «Зорі» нема мови і не може бути задля «Бібліотеки» «Зорі», котра тягарем на ній тяжить.

Перед моїм виїздом я ще, конечно, напишу Вам докладно, коли виїду, а до тої пори прийміть моє сердечне поздоровлення і – хоч спізнене – благожелання з Новим роком, як також з 25 річницею Вашої праці літературної. Ми тут, молодіж, бажаємо обходити сей день відчитом та співами, докомпонованими до Ваших поезій. Увага, зроблена Вами що до того обходу, зовсім справедлива, і ми вповні признаємо її і підем за нею.

Ваш щирий Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Життя й революція», 1927, № 5, с. 237.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 77, № 126, с. 135.

Гроші прийшли, і Б[еле]й держить їх у себе. – У своєму листі до І. Франка від 11 січня 1885 р. О. Кониський запитував, чи одержав І. Белей 200 карбованців із Харкова, які, очевидно, призначалися на організацію нової газети.

Увага, зроблена Вами щодо того обходу… – У листі від 30 (18) грудня 1884 р. [Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1603, с. 469 – 470] О. Кониський дав І. Франкові кілька порад щодо його приїзду до Києва і встановлення зв’язків з прогресивною літературною громадськістю з метою збирання коштів на видання газети «Братство».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 521 – 522.