Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

5.03.1885 р. До М. П. Драгоманова

Львів Львів, д[ня] 5/ІІІ 1885. Ул. Лінде, 3

Ласкавий добродію!

Отсе я повернув з Києва і ділюсь з Вами двома звістками. Поперед всього посилаю Вам 500 карб. від Ковалевського на печатания пісень історичних або, коли печатания їх уже запевнене, на видання політичних брошур. К[овалевськи]й просив переказати Вам, що на літо буде старавсь переслати Вам знов дещо грошей, хоч напевно не може сказати, чи будуть і скільки їх буде. Так само надіється, що літом хтось із спільних Ваших знакомих з Вами побачиться, хоч також не знає, чи справді побачиться і хто саме. Від Андрієвського є у мене для Вас книжечка, котру швидко вишлю.

Київська громада поручила мені видавати газету літературно-наукову-політичну, коли можна, вже від першого (13) цвітня і видавати її, не дразнячи московської власті, але й не оглядаючись на московську цензуру так, як се роблять «Діло» і «Зоря». Я швидко напишу Вам дещо ширше о тій справі, а поки що замічу тільки, що обіцяли на перший рік 1000 руб. підмоги і надто деякі праці. Коли у Вас є дещо такого, що Ви були б охочі напечатати у нас, то буду просив Вас прислати. Звісно, ті праці, які Ви спершу обіцювали для «Зорі», ми радо помістимо в новій газеті.

Засилаю Вам сердечні уклони від київських знакомих. Трегубов просив передати Вам, що до «Зорі» не пишіть нічого, бо нічого не надрукує, що «Киевлянина» комплекту ніде нема, а ті н[оме]ри, які Ви йому поіменували, мабуть, хибно виписані, бо не містять того, чого Вам треба, і, впрочім, він буде ще шукати; в кінці з «Киевской старины» рукопись Вашу вислано в ред[акцію] «Вестника Европы».

Остаюсь з глибоким поважанням,

Ваш Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. Т. 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928 р., т. 1, с. 105 – 106.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, № 1338.

Редакторська дата листа – 5 березня 1885 р. – суперечить оригінальній даті, яка у виданні 1986 р. читається як «д[ня] 5/ІІ. 1885.» Це слід вважати друкарською помилкою, бо 5 лютого І.Франко тільки збирався їхати до Києва.

Ковалевський Микола Васильович (1841 – 1897) – український громадський діяч, член київської та одеської Громад; у 1879 – 1882 рр. відбував заслання в Сибіру, підтримував М. Драгоманова, збирав кошти для українських прогресивних видань, зокрема за кордоном. Автор популярної «Історії України», виданої під псевдонімом «І. Макарович».

печатання пісень історичних… – Друге видання здійснене не було. «Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова, т. 1 – 2» видано у Києві 1874 – 1875 рр.

Андрієвський Василь Трохимович – український громадський діяч, учасник нелегальних революційних гуртків, брав участь у поширенні нелегальної літератури, за що у 1893 р. був заарештований.

Київська Громада поручила мені видавати газету літературно-науково-політичну… – Йдеться про журнал «Братство», яка так і не вийшла (опублікована лише програма).

Трегубов Єлисей Кипріянович (1849 – 1920) – культурно-освітній діяч, викладач колегії П. Г. Ґалаґана в Києві, член київської Громади, співробітник журналу «Киевская старина»; чоловік сестри Ольги Федорівни Хоружинської, майбутньої дружини І. Франка.

з «Киевской старины» рукопись Вашу вислано… – У листі до І. Франка від 22 січня 1885 р. М. Драгоманов звертався з проханням «відібрати у крутопопа Лебедінцева… статтю про казки…» [див. Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. Т. 1. Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928 р., с. 105].

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 525 – 526.