Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

27.09.1885 р. До О. Я. Кониського

Львів Львів, д[ня] 27/ІХ 1885

Лист Ваш дістав я в таку пору, коли недужий був на очі, мої товариші не розібрали письма, і я прийняв його за лист Трег[убова]. Йому ж і одписав, як діло стоїть з «Зорею». Аж оноді, переглядаючи папери, найшов Ваш лист і переконався, що він Ваш. Тож і пишу Вам, не знаючи, чи взнали дещо від Трег.

«Зорю» тепер редактирую я спільно з Подол[инським] і Парт[ицьким]. Підписує Парт. і підписуватиме; порядкую і доставляю весь матеріал я. Подол. рецензує і пише дальше свою статтю. Не знаю, як буде дальше, коли збереться ширша рада. Щодо об’єму, то Тов[ариство] Шевч[енка] порішило так: до кінця року його не побільшувати і не занехаювати «Бібліотеки «Зорі». Одначе дозволено мені 3 або 4 послідні н[оме]ри видати в 2 листи кождий, а з Новим роком буде н-р в 3, а щонайменше в 2.5 листи – се залежати буде від помочі з Укр[аїни].

Сі послідні н-ри, що під моєю редакцією виходять, подадуть доволі цікавого для України. Українські праці переважатимуть і в белетристиці, і в науці. Я дуже бажав би, щоб се був початок живішої літературної обміни на другий рік. Ще сього року, скоро скінчиться Ваша повість, піде очерк Сліпченка і, може, котрий з Ваших очерків «Між народом». Далі йде безіменна гумореска «Гессенська муха» і також безіменна сатира «Собача правда», вірші Гетьманця, а з наукових праць деякі розділи (не застарівші) звісної Вам роботи «Дещо про Україну наших часів».

З Новим роком підуть печататись «» Свидницького, котрі рівночасно вийдуть і осібною книжкою в бібліотеці Олесницького. Вас і всіх знакомих прошу о праці, як також і о єднанні пренумерантів.

Бажаю також з Новим роком завести замість «Всячини» рубрику «Матеріалів до історії нашої літератури, культури та економічного побиту». Як до історії галицьких відносин у мене матеріалів (листів, документів, часописів, брошур, рукописів і т. д.) доволі, так знов до історії укр[аїнської] – нічого.

Ось тут-то Ви мусите запомогти нас.

Не знаю, чи дійшла вже Вас звістка, що П[авли]к у Косові арештований і що против нему ведеться слідство за таємне товариство. Що воно з того вийде – не знати, та, мабуть, не може вийти нічого, де ніякої species facti нема. Кланяюсь Вам і всім Вашим.

Щирий Іван Франко.


Примітки

Вперше надруковано: журн. «Життя й революція», 1927, № 5, с. 240.

Подається за автографом – Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 77, № 126, с. 151.

Лист Ваш… – Йдеться про лист О. Я. Кониського від 12 вересня (31 серпня) 1885 р. [Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАНУ, відділ рукописів, ф. 3, с. 637 – 640]

скінчиться Ваша повість… – Напевно, мається на увазі «Драма в тюрмі» О. Я. Кониського («Зоря», 1885, № 23).

«Гессенська муха» – оповідання Олександра Лоначевського, надруковане у 18-19 номерах «Зорі» (1885) під псевдонімом «Комаха».

…«Дещо про Україну наших часів»… – Можливо, мова йде про статтю Я. Шульгіна «Україна і її теперішні поводатарі».

Бажаю також з Новим роком завести замість «всячини» рубрику «Матеріалів до історії нашої літератури, культури та економічного побиту». – В перших номерах «Зорі» 1886 р. з’явилась рубрика «Коротка исторія літератури руської».

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 48, с. 550 – 551.