Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

19.06.1888 р. До О. Ф. Франко

Львів

Дорога Олічка!

Пришли мені під бандероллю рекоменд[ованою] той номер німецького журнальчика «Neue Zeit», що я забув у тебе. Мені його конче треба для перекладу. Писав татусь, але коротесенько. Він ще з тиждень буде у К[иєві]. В новій «Киевской старине» мого нема нічого. Шлю туди «Гаву».

Нашого «Товариша» сими днями буде готовий перший лист, котрий тобі зашлю. Афера з листом «Діла» вияснюється – в «Ділі» найдеш про се широке балакання. Інтересно, як там вони на мене вдарять. Проси паню Коб[ринську], панну Єрон[іму] і М[ихайлину], щоб писали дещо для журналу і присилали ще сього тижня. Цілую тебе і мальчика.

Твій Ів.


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1, Іван Франко. К., 1956, с. 437.

Датується за поштовим штемпелем на листівці.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1606, арк. 183 – 184).

«Neuе Zeit» – теоретичний журнал німецької соціал-демократичної партії, виходив у Штутгарті в 1883 – 1923 рр.

В новій «Киевской старине» мого нема нічого. Шлю туди «Гаву». – Мається на увазі перехід журналу «Киевская старина» після смерті Ф. Лебединцева під редакцію О. Лашкевича. Оповідання І. Франка «Гава» в перекладі російською мовою опубліковано під назвою: «Слава богу, для начала и это хорошо! (Этюд из жизни прикарпатского народа)». – («Киевская старина», 1888, кн. 10, с. 121 – 148).

Інтересно, як вони там на мене вдарять. – Мається на увазі застереження редакції «Діла» в першій частині статті «Чим воюють паші противники?» («Діло», 1888, 18 червня) про те, що вона має намір обговорити позицію І. Франка щодо цієї справи в другій частині статті. Відповідаючи на цей лист, О. Франко писала:

«Читала усе «Діло», себто ту ве[льми] патріотичну статтю. Звісно, що вони тобі нічого не найдуть відповідати, а оттак? Звісна їх манера дурити і обманувати, а потім викручуватись, прикриваючись патріотичними цілями» (ІЛ, ф. 3, № 1602, арк. 632).

Проси паню Коб[ринську], панну Єрон[іму] і і М[ихайлину], щоб писали дещо для журналу… – Н. Кобринська готувала для «Товариша» рецензію на роман німецького письменника Юлія Штінде «Родина Бухгольців». Єроніма – Ієроніма Іванівна Озаркевич (Величко), сестра Н. Кобринської. Михайлина – Михайлина Михайлівна Рошкевич (Іванець), сестра Ольги Рошкевич.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 166 – 167.