Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

29.05.1888 р. До О. Ф. Франко

Львів

Дорога Олічка!

Лист твій учора дістав і ще сьогодні хочу відповісти тобі кілька слів. «Веселки» ані паперу не посилаю, бо маю надію в суботу або в неділю приїхати до Болехова, скоро дістану вільний білет. Листів у мене небагато, вчора тільки получив лист з «Киевск[ой] стар[ины]» з рахунком за статтю: гонорару вийшло руб[лів] 10, а за екземпляр «К[иевской] с[тарины]» за весь рік відрахували 13 руб., значить, я ще в довзі у них, і довг той вони вищитають з гонорару дальших статей. Ну, та все-таки й це добре: за лист друку платять 25 руб.

Виписуй, серденько, з архіву все, що тобі видасться цікавого, – усе те можна буде пооброблювати. Тільки що мене без тебе велика лінь напала, так тяжко мені взятися до роботи, хоч каменя глодати. Розпочав новелу для «Kur[jera] Warsz[awskiego]», та й годі скінчити, так само й дисертація не лізе наперед.

Щодо пісні про страшний суд, то боюсь, що це буде щось зовсім неінтересного. Я розпитувався не про пісню, а про оповідання. Кілька пісень про страшний суд, зовсім в церковному дусі, мені звісно, вони були много разів друковані, ну, та все-таки записати не вадить, може, паче чаянія, буде що-небудь інтересне.

Кониський сьогодні їде до Підбужа. Між ним а народовцями вийшла інтересна історія, котрої не описую, бо довго б балакати, а котру розкажу усно. Результат такий, що, мабуть, усе, і з «Ділом», і з «Зорею» треба вважати розбитим.

Грошей мені хватить до першого, тільки що кухарці ще не заплатив. Манині 10 руб. пішли, але з «Kurjera Warszawskiego» досі не получив. Від Кон[иського] получив 11 гульд[енів].

Кінчаю сей лист, бо треба ще бігти до Кон. Цілую тебе сердечно і мальчика, і поздоровляю всіх знайомих, а пані Кобринській руку стискаю.

Твій Ів.


Примітки

Друкується вперше за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1606, арк. 181).

Датується за змістом на підставі згадки про від’їзд О. Кониського.

«Веселки» ані паперу не посилаю… – Це відповідь на прохання О. Франко:

«Будь ласкав прислати 1 екз[емпляр] «Веселки», дам її Вані, щоб він мені списав пісню про страшний суд, а то тої жінки скоро не буде тут… Разом з «Веселкою» вложи 3 арк[уші] паперу і конвертів» (ІЛ, ф. 3, № 1602, арк. 609 – 610).

…лист з «Киевск[ой] стар[ины]» з рахунком за статтю… – Лист до І. Франка від 12 травня 1888 р. з розрахунками за вміщену в «Киевской старине» рецензію на «Галицко-русскую библиографию» І. О. Левицького (ІЛ, ф. 3, № 1602, арк. 647 – 649).

Коннський сьогодні їде до Підбужа. – Дата виїзду О. Кониського зі Львова до Підбужа встановлена за листами до нього І. Белея та Д. Гладиловича. В листі від 29 травня 1888 р. І. Белей згадує «вчорашню умову» з О. Кониським (ІЛ, ф. 3, № 1605, арк. 113), в листі від 30 травня 1888 р. Д. Гладилович запиту»О. Кониського, як він заїхав до Підбужа (ІЛ, ф. 3, №1605, арк. 116). Отже, О. Кониський виїхав зі Львова 29 травня 1888 р.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 163 – 164.