Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

25.09.1888 р. До Ф. К. Вовка

Львів Львів, ул. Зиблікевича, ч[исло] 10. 25/9 1888

Вельмишановний добродію!

Не писав Вам досі, бо не було про що та й зайнятий був виданням «Товариша» і клопотами з ним, а три тижні, крім того, пересидів на селі. Тепер, одібравши Ваш лист, спішу одповісти Вам на Ваші питання.

Коржану Ви відповідайте по-українськи, але латинськими буквами (ч – č, ш – š, ж – ž, сь – ś, ць – ć). Я також так з ним переписуюсь.

Щодо вимітки слів, то у мене, признаюсь, її в цілості зробленої нема, є тільки для А і Б, та й то неповна. Ми над сим ділом радили оба з Ржегоржем, чехом, що пильно занімається нашою етнографією і літературою, та й спорили. Він вимічував усяку найменшу дрібницю, а я радив брати тільки важніші речі. А що він глухий, то ми так і не столкувалися. Тепер він поїхав в свою Чехію і там буде робити для Словника. Для А у мене є вимічені ось які слова:

1) Апокрифи українські і галицькі,

2) Апокрисис,

3) Апостоли (сім’я),

4) Архієпископи,

5) Арцишевський,

6) Аскоченський,

7) Атаман,

8) Аскольд,

9) Аскольдова могила,

10) Археологія укр[аїнська],

12) Азбуковники,

13) Азов,

14) Азовські три брати (дума),

15) Австрійська Русь.

З тих н-р 15 я зроблю сам – прочі остались би для Вас. Коли б Ви найшли щобільше на А, то вимітьте і обробіть. Коли б де в чому приходилось доповнити Вашу роботу, напр., при 1, 10 (що тикатиме Галичини), то я зроблю також. Коли можна, то обробляйте свої статті трохи ширше, ніж були перші (н-р 10 можна й 5-6 карт друкованих, також годилось би добре зробити н-ри 1, 2, 3, 12, 14). Для дальших букв робіть вимітки Ви самі, те, чого не доставатиме у Вас, я доповню.

Пісень сороміцьких, про які Ви питаєте, у мене нема. Одно що є, так те в збірнику Ольги Рошкевич, виданім мною в «Zbiorze wiadomości» Краківської Академії. Відбитку того збірника посилаю Вам в позику ураз з тими томами «Zbioru», де є збірники, про котрі Ви пишете. Будьте ласкаві, використавши, відіслати їх мені назад.

З румуном зробіть, як знаєте. Коли він напише по-московськи, хай присила на мої руки, а я переводитиму для чехів по-польськи.

У нас, як уже, може, знаєте, проявилися дві нові часописі: «Товариш», видаваний de facto мною (1-й номер шлю Вам), і «Правда», котру починають видавати Кониський і Барвінський. Для «Товариша» я просив би Вас о яку невеличку роботу по соціології або етнографії, а також о замітки бібліографічні про нові книжки французькі, головно цікавіші белетристичні, етнографічні, історико-літературні і історико-релігійні. Впрочім, що тільки зволите написати, не сумніваюсь, що буде інтересне і для нас пожадане. Часопис виходитиме далі книжечками місячними, не так, як стоїть в проспекті.

З України ми тепер дуже мало маємо вістей. Літом був тут Кониський, та він там від життя кружкового осторінь, то й небагато вмів що сказати, крім одного: погано, Тетяно. Ну, та се ми й без нього знали.

Жінка моя вибирається до Києва,та здається, що не швидше, аж ік різдвяним святам. Може, й обоє виберемось. Кланяємось Вам обоє вкупі з Павликом. Остап сидить на селі. Здорові будьте!

Ваш Ів. Франко.

Р. S. Бажалось би мені здобути в Парижі деякі книжки по історії релігій і по історії літератури, але щоб дешево, антикварським способом. Виходить там гарна часопись «Revue d’histoire des religions». Один рік її (1887) я маю, та виписка дуже дорога, 18 гульденів. Чи не можна би получити хоч деякі давніші томи у антикваріїв, і яка була б їм ціна? Так само бажалось би мені мати й «Revue des traditions populaires», котрої й на очі не видав, і книжку Gaston Paris «Poesie du moyen âge». Розвідайте, будьте ласкаві, яка би була ціна тим книжкам?


Примітки

Вперше надруковано: Літературна спадщина, т. 1, Іван Франко. К., 1956, с. 440 – 441.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 962).

Щодо вимітки слів… – Ф. Вовк просив заздалегідь вимітити для нього статті за проспектом словника Отто (ІЛ, ф. 3, № 1602, арк. 826).

у мене є вимічені ось які слова… – До поданого тут списку статей Ф. Вовк висловив ряд зауважень у своєму листі до І. Франка від 30 серпня 1888 р. (ІЛ, ф. 3, № 1602, арк. 805 – 810).

Пісень сороміцьких, про які Ви питаєте, у мене нема. – В листі до І. Франка від 18 вересня 1888 р. (ІЛ, ф. 3, № 1602, арк. 825 – 828) Ф. Вовк просив надіслати йому весільні пісні, що не надаються до друку, потрібні для етнографічної праці про українські весільні звичаї.

… в збірнику Ольги Рошкевич… – «Obrzędy і pieśni ludu ruskiego we wsi Lolinie, powiatu Stryjskiego. Zebrała Olga Roszkiewicz, opracował Iwan Franko». – «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej», t. 10. Kraków, 1886, с. 3 – 54.

…збірники, про котрі Ви пишете. – У зазначеному листі Ф. Вовк просив дістати для нього етнографічні праці: Moszyńska. Zwyczaje, obrzędy i pieśni weselne ludu ukraińskiego z okolic Białej Cerkwi. Kraków, 1882; Tomaszewska

Michalina. Obrzędy weselne ludu ruskiego we wsi Winnicach. Kraków, 1887; Stadnicka Lucyna. Pieśni i obrzędy weselne ludu ruskiego okolic Nemirowa. Kraków, 1888, які друкувалися у збірнику «Zbiór wiadomości do antropologii krajowej» та окремими відбитками з нього.

З румуном зробіть, як знаєте. – На пропозицію І. Франка писати для енциклопедії Отто також статті про Румунію, Ф. Вовк сповіщав у листі від 18 вересня 1888 р., що має в Бухаресті знайомого, який володіє також російською та французькою мовами і міг би взяти румунську частину словника на себе (ІЛ, ф. 3, № 1602, арк. 826). Йдеться про Замфіра Арборе-Раллі (1848 – 1933), молдавського письменника, публіциста, перекладача й громадського діяча.

«Revue d’histoire des religions» – паризький науковий квартальник з проблем історії релігії, ииходив з 1880 р.

Gaston Paris «Poesie du moyen âge» – монографія французького літературознавця і лінгвіста порівпяльно-історичної школи Гастона Парі (1839 – 1903) надрукована в Парижі в 1887 р. Зберігається в бібліотеці І. Франка, № 1793.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 176 – 177.