Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

25.10.1892 р. До М. П. Драгоманова

Відень Wien І, Wipplingerstrasse, 26,
І St[iege], 4 St[ock], Thür 29. 25/X 92

Вельмишановний добродію!

Не знаю, чи Ви ще в Парижі, то пишу коротко. Від Вашої сестри передано мені звістку, що в Дерпті арештований наш товариш Богд[ан] Кіст[яківський] разом з польськими соціал-демократами. Кофушка Будилович зараз заявив себе! В Києві з того поводу арештований Е. С. (Тучапський), автор статті «Шевченкові ідеали і укр[аїнська] дійсність».

Сестра Ваша пише: «Ми теж трохи скомпрометовані, але поки що не грозить нічого». Вона звертає Вашу увагу на те, що тепер пробуваеза границею жінка писателя Воронцова (В. В.), котрої брат Петр Петрович Габерман також пробува за границею. Отже, їм просять також передати сю звістку (не знаю, чи докладно передав Вам остатній passus, бо в копії листа, що мені прислала жінка, тут якась путаниця).

Кланяюсь Вам низенько.

Ваш Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: Матеріали для культурної й громадської історії Західної України, т. 1, Листування І. Франка і М. Драгоманова. К., 1928, с. 393. Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1430).

…Вашої сестри… – Йдеться про Ольгу Петрівну Косач (Олену Пчілку).

…Будилович зараз заявив себе! – Антон Семенович Будилович (1846 – 1908), російський історик, філолог та публіцист реакційного напряму на початку 1890-х років викладав російську мову у Варшавському університеті. З листа І. Франка можна зрозуміти, що арешти він пов’язує з іменем Будиловича.

Тучапський Павло Лукич (1869 – 1922) – активний учасник марксистських гуртків у Києві, пізніше член Російської соціал-демократичної робітничої партії, якого неодноразово арештовували. 1898 р. був обраний делегатом від київського «Союзу боротьби за визволення робітничого класу» на 1 з’їзд РСДРП. Після 1905 р. відійшов від революційного руху. В ІЛ, ф. 3, № 1605, 1612, 1613 збереглися листи П. Л. Тучапського до І. Франка, які він часто підписував «Е. С.»

«Шевченкові ідеали і укр[аїнська] дійсність» – праця П. Л. Тучапського вийшла окремою брошурою у Львові 1892 р.

Воронцов. – Очевидно, Василь Павлович Воронцов (1847 – 1918), російський економіст, соціолог, публіцист, ліберальний народник 1880 – 90-х років, який виступав під криптонімом «В. В.»

…в копії листа, яку мені прислала жінка, тут якась путаниця. – Цей лист не виявлено.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 361.