Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

11.10.1892 р. До О. Ф. Франко

Відень 11/10. Wien, І, Wipplingerstrasse, 26,
1 St[iege], 4 St[ok], Thür 29

Дорога Оля!

Тільки що одержав твій лист з посилкою. Щиро дякую за сповнення просьби і спішусь з новою. Я сьогодні записався вже на університет. Заплатив 18 г[ульденів] 65 кр[ейцерів]. Декан прийняв мене дуже ласкаво і казав зараз предкладати письменну роботу, а також усе, що було друковано з моїх наукових праць, запевнюючи, що все буде швидко зроблене. Значить, жду тільки на приїзд Ягича, а тим часом кінчу роботу про буддійську легенду і, може, предложу її по-німецьки, а «Ів. Вишенського» по-руськи так, як є. Се ощадило би мені зо два місяці часу. Покидати лекції і сидіти дома мені нема ніякої цілі; я ж записуюсь на університет не для самого докторського титулу, а також для того, щоби справді щось скористати в науці і познайомитися з ученими людьми, котрих знайомість може мені бути більше придатною, ніж сам титул докторський.

Я здоров, читаю досить, але ще до праці зовсім не вложився для того, бо не сиджу в своїй хаті.

Посилаю тобі просьбу до дирекції поліції, будь ласкава або вислати, або ще ліпше сама занести її. Мені треба тут свідоцтва моральності за рік 1891 до сент[ября] 1892. Жадають на університеті, хоч, проте, записали.

Цілую кріпко тебе і дітей. Бувайте здорові!

Твій Ів.


Примітки

Вперше надруковано: Твори, т 20, с. 464.

Рік написання встановлено за змістом.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1607, с. 413 – 414).

Я сьогодні записався вже на університет. – У вересні 1891 р. І. Франко, перебуваючи у Відні, домовився з видатним ученим-славістом Ватрославом Ягичем про керівництво у підготовці докторських екзаменів та дисертації і 10 жовтня 1892 р. став слухачем Віденського університету.

«Ів. Вишенський». – Праця І. Франка «Іван Вишенський. Руський писатель XVI віку» друкувалася в журналі «Хлібороб», 1892, № 8 – 11. Окремі видання вийшли 1892 р. у Коломиї і 1911 р. у Львові.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 354 – 355.