Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

1.11.1892 р. До Василя Лукича

Відень Відень, І, Wipplingerstrasse, N 26,
1 Stiege, 4 Stock, 29 Thür. 1/ХІ 92

Дорогий друже!

Запросини твої радо приймаю, та не знаю оце, що би я міг тобі прислати, крім дрібної белетристики, сли вона у мене трафиться. Поки що посилаю дві віршовані «східні повісті»; таких повісток мені при моїх студіях трафиться, певно, не одну найти по дорозі, та тут головне діло найти форму, досить прозору і куцу, щоби вони робили ефект. Надіюсь, що читателям «Зорі» сі дві сподобаються.

З праць наукових у мене є готова хіба одна – «Нарис літературної історії повісті про Варлаама і Йоасафа» – на півтора до двох аркушів об’єму. Коли б ти хотів її друкувати, то, будь ласкав, звісти мене зараз, а я швидко приготовлю її (вона написана по-німецьки для Ягича).

Я радо дав би для «Зорі» й свою роботу про Лукіяна Кобилицю (також давно готова), якби редакція згодилась заплатити мені по 20 г[ульденів] за аркуш друку («Киевская старина», для котрої я зладив сю роботу, платить по 25 рублів) і прислати мені ще сього місяця хоч 20 гульд. задатку, бо я тепер в дуже тіснім положенні і мушу надуживати різного кредиту. Роботу саму я би швидко міг вислати, хоч також мусив би переробити (вона писана по-російськи), а займе вона около 3 аркушів друку. Будь ласкав порозумітися з адміністрацією і написати мені, на чім стало діло.

З грошей, котрі би я заробив в «Зорі», принаймні половина в усякім разі, лишиться в товаристві Шевч[енка] на уплату мого довгу в друкарні. Але тепер було б мені дуже пожаданим дістати хоч що-небудь на життя у Відні і присилку задатку буду вважати за доказ довір’я, за котрий буду вдячний. Цілую тя.

Твій Ів. Франко.


Примітки

Вперше надруковано: «Україна», 1927, № 5, с. 104 – 105.

Подається за автографом (ІЛ, ф. 3, № 1121).

Запросини твої радо приймаю… – Василь Лукич у листі від 26 жовтня 1892 р. просив І. Франка надіслати йому список своїх статей, на які він як редактор «Зорі» міг розраховувати на 1893 рік (див.: ІЛ, ф. 3, № 1632, с. 21).

…посилаю дві віршовані «східні повiстi» – Поетичні твори «Ідилія» та «Указ проти голоду», що мають підзаголовки «Східна повість», були надруковані в журналі «Зоря», 1892, № 23 – 24.

Я радо дав би для «Зорі» й свою роботу про Лукіяна Кобилицю… – Праця І. Франка «Лук’ян Кобилиця. Епізод із історії Гуцульщини в першій половині XIX в.» згодом надрукована в ЗНТШ (1902, т. 49, кн. 5); записи народних пісень про Л. Кобилицю І. Франко опублікував в журналі «Житє і слово», 1894, кн. 1; 1895, кн. 2.

Подається за виданням: Франко І. Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1986 р., т. 49, с. 365 – 366.