Початкова сторінка

Іван Франко

Енциклопедія життя і творчості

?

28 – 37

Іван Франко

28. Kozákův osud

[]

Переклад загалом добрий. Поправити треба ось що:

Oženil se, řeknou – nahý,

hladový – běh světa –

připravil se nerozumný

о svá mladá léta.

Не зрозумівши добре тексту, переводчиця висловилася неясно. В оригіналі є:

Оженився, – вони скажуть, –

Голодний і голий,

Занапастив, нерозумний,

Молодую волю –

то значить: Er heiratete – werden sie sagen – nackt und hungrig und brachte ins Verderben – der Dummkopf – die junge Freiheit (scilicet: des Mädchens, welches er heiratete).

Hláš nás volá nocí dále

v hodine nejedné –

здається, по-чеськи темно; в оригіналі сказано попросту: гукатиме (гармата), кричатиме не одну годину (die Kanone wird donnern und brüllen gar manche Stunde).

29. Na zahradě

[]

Переклад добрий; два перші рядки передані невірно:

Na zahradě sotva asi

barvinek už uzejde –

в оригіналі противно: Навгороді коло броду барвінок не сходить. Neboť в третім рядку зовсім не на місці; два перші рядки – то тільки поетична паралель, але не зв’язані з дальшим причиново. Чи bidný zlosyn значить то само, що поганець (der abscheuliche Mensch, «Verräter»).

30. Na orišky chodivala

[]

Переклад прекрасний, хоч свобідний. Розмір оригіналу; не віддано Шевченкового у перетику (in einem durchwirkten Kleide), але се нічого не значить.

31. Mlha, mlha do doliny

[]

Переклад прекрасний: хоч декуди слова інші, ніж в оригіналі, але мисль усюди передана вірно і мелодія оригіналу схоплена майстерно.

32. Zapada slunce

[]

Переклад добрий. Справити би треба:

lid v klidu rád si již povečeří –

в оригіналі: радіють люди, що одпочинуть (die Menschen freuen sich dass sie ausruhen werden). Притім рядок 2 полишений без рими.

Hvězda, о hvězda! – i slza kane, –

na Ukrajině kdy že nám vzplane?

В оригіналі ті слова обернені до зорі, in vocativo.

Ой зоре! зоре! – і сльози кануть,

Чи ти зійшла вже і на Україні?

Шевченко писав ті слова в Оренбурзі.

Když zopomněly – kéž usnout chtěly –

не знаю, чи се передає смисл оригіналу: Коли забули, бодай заснули!

33. Rozryta mohyla

[]

Переклад добрий. Замічаю ось які місця для переробки:

víře neučila і далі víře učit chtěla –

не зовсім вірно перекладено. Шевченко не говорить про віру, а про звичай, savoir vivre.

Nad širými světy –

невірно сказано; в оригіналі є: на широкім світі (in der weiten Welt).

Odrodilců roje –

чи odrodilec значить перевертень, Renegat?

Pomáhejte v nelidskosti –

непоетична фраза; в оригіналі є: недолюдки, Unmenschen.

Kdyby jen byli věděli to –

заслабо сказано; в оригіналі Якби то найшли те – könnte man das finden.

34. Sen

[]

Переклад прекрасний і вірний, без закиду. Варто би згадати, що ту басень Шевченко присвятив пані Марковичевій, знаній писательці українській (Марко Вовчок).

35. Neviním pána boha z toho

[]

Переклад красний, але перший уступ треба-таки переробити.

Sám sebe bláznem nazývám –

невірно, в оригіналі є: я сам себе, дурний, дурю (ich Dummkopf, täusche mich selbst).

Že při oráni v zpev se dám

své brázdy – ubohá ta niva –

оба рядки разом не дають доброго смислу, а надто вони невірно передають оригінал. Там читаємо: та ще й співаючи. Орю свій переліг – убогу ниву! (ich täusche mich selbst (und dazu noch singend, und pflüge mein Brachfeld, meinen armen Acker).

Sám jen sebe, sebe viním z toho,

a nic nesvádím na nikoho –

сказано не зле, але зовсім не те, що в оригіналі; там читаємо: І дурю! Себе-таки, себе самого, а більше, бачиться, нікого? (ich täusche nur mich, mich selbst, und mehr Niemanden, wie es scheint). Решта перекладена дуже красно, особливо кінець.

36. Odkaz

[]

На жаль, цей прекрасний і характерний для Шевченка odkaz перекладений sl. Єсенською досить слабо; для друку треба би його зовсім переробити і задержати розмір оригіналу. Невірно переведений середній куплет:

Vše opustím, a s Bohem svým

já tehdy vplynu v dál

svou modlitbou, vždyť do těch dob

jsem Boha nepoznal.

В оригіналі читаємо (подаю німецький переклад): ich werde Alles verlassen und emporfliegen bis zum Gott, um zu beten… Und bis dahin kenne ich keinen Gott.

37. Сестрі

Переклад сеї слабої пісеньки – страчена праця. Се не є твір Шевченка, хоч находиться в виданні проф. Огоновського. Пісенька та виписана з альбома княжни Варвари Рєпніної, до котрого і Шевченко вписував, здається, деякі свої басні, але отся походить з-під пера панни Псьол, як се ствердила сама княжна Рєпніна. На тім кінчу свої уваги над предложеними мені перекладами, полишаючи шановному референтові словутної академії формулювати з них внески.


Примітки

Подається за виданням: Франко І.Я. Зібрання творів у 50-и томах. – К.: Наукова думка, 1981 р., т. 29, с. 540 – 544.